Czy szatan może czynić cuda i ukazywać się pod postacią osoby świętej?

2 L. do Tes 2:8‑9

a wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów,

Pytanie: Czy szatan może czynić cuda i ukazywać się pod postacią osoby świętej?

2 L. do Kor 11:13‑14

Ci fałszywi apostołowie – to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. 14 I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.

Zapewne pamiętamy wydarzenie w Egipcie kiedy Mojżesz poszedł do Faraona z  żądaniem aby pozwolił Izraelitom wyjść z Egiptu.  Pierwszy cud zdarzył się gdy laska Aarona zamieniła się w węża.  Co uczynili magicy Faraona będący na usługach szatana?  Zamienili swoje laski na węże.

Szatan cały czas swojego istnienia kopiował i kopiuje działanie Stwórcy.  On i jego aniołowie pracują jako załoga fałszerzy.  Bardzo często szatan czyni też cuda.

W bajkach i baśniach szatan jest malowany i przedstawiany jako czarna postać z rogami.  Gdyby pod tako postacią szatan ukazywał się, sprawa byłaby bardzo prosta i oczywista.  Problem jest w tym, że szatan,  gdy czyni cuda ukazuje się pod postacią osoby świętej.  Po co, dlaczego?  Aby zwieść ludzi.  Dlatego tak często słyszymy o cudach w różnych częściach świata.  Ukazał się jakiś obraz na drzewie, w oknie, na dachu.  Zbiegowiska, pielgrzymki i wiadomość biegnie dookoła świata.  Kolejny cud.

Jak czytamy w Piśmie Świętym, przed przyjściem Chrystusa, szatan będzie czynił więcej i więcej cudów.  I to tak wielkie cuda jakich nie czynił nigdy wcześniej.  Wszyscy ci co nie znają nauki Bożej, którzy nie odróżniają stworzenia od Stwórcy, którzy oddają cześć i chwałę świętemu stworzeniu a nie świętemu Bogu, idą i pójdą za cudami szatana i uznają to za świętość. Będą nadal składać pokłony, oddawać cześć i wielbić stworzenie a nie stwórcę. Ignorując lub zapominając pierwsze i najważniejsze przykazanie, które mówi aby nie oddawać czci i chwały stworzeniu, ale wyłącznie Stwórcy.

Czytaj codziennie Pismo Święte.  Poznaj dokładnie naukę Bożą.  Poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża.  Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd.  Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie.  Teraz i w wieczności.

Dodaj komentarz