Ew. Luk 2:4-7
"Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, …"
 
Pytanie: Jak długo Józef i Maria nie współżyli fizycznie ze sobą?
 
Ew. Mat 1:24‑25
"Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,  lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. –" 
 
Dzisiejsza odpowiedź jest bardzo prosta i jasna i nie wymaga długiego komentarza. 
Jak długo Józef i Maria nie współżyli fizycznie ze sobą? Odpowiedź – aż  urodziła Syna.Józef i Maria nie współżyli ze sobą do czasu aż Maria urodziła Chrystusa. W innym  polskim tłumaczeniu pisze, że Józef  nie obcował z Marią - dopóki nie powiła syna.
 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!