Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Psalm 139:16
 
"Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było".
 
Pytanie: Czy Stwórca wiedział o tobie wszystko, znał wszystkie szczegóły o twojej przyszłości jeszcze przed twoim narodzeniem, czy dopiero poznaje je teraz?
 
L. do Rzymian 8:29‑30
"Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał ‑ tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił ‑ tych też obdarzył chwałą".
 
Ludzie zastanawiają się czasem czy to co zdarza się w ich życiu jest przypadkiem, czy przeznaczeniem. Rzeczywiście warto się zastanowić. Jeśli moje urodzenie było przypadkiem, jeżeli moje życie jest przypadkiem, to i moja przyszłość i moja wieczność jest przypadkiem. Jak czuje się człowiek, który żyje jako przypadek?  Przede wszystkim jeśli jestem przypadkiem, to nie tylko nie ma sensu żyć, ale i nie stanowię żadnej wartości. Jak czuje się człowiek bez wartości?  Czy Pan Bóg od czasu do czasu zwołuje wszystkich aniołów i mówi: A nie spodziewałem się że to się wydarzy tam na ziemi, co wydarzyło się wczoraj, musimy szybko zwołać naradę i podjąć decyzję, co czynić teraz. Czy tak zachowuje się Pan Bóg? Czy tak żyje i funkcjonuje Stwórca wszystkiego i wszystkich?
 
Jeśli to wszystko co dzieje się z nami i wokół nas jest wynikiem wielkiego chaosu i bałaganu, to poważny powód do depresji. Z drugiej strony człowiek pragnie wiedzieć kim jest i dokąd zmierza. Dlatego tak dużo ludzi chodzi do wróżki. W efekcie tych ważnych pytań zmierzamy do ważnego pytania finałowego. Czy Stwórca wiedział o tobie wszystko, znał wszystkie szczegóły o twojej  przyszłości jeszcze przed twoim narodzeniem, czy dopiero poznaje je teraz? Właśnie między innymi w L.  ap.  P.  do Rzymian r.  8 czytamy: "Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał ‑ tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił ‑ tych też obdarzył chwałą".
 
Poznajemy tutaj, że Stwórca nie tylko wiedział, ale w szczegółach zaplanował życie człowieka. Nie tylko zaplanował, ale przeznaczył.
Nie tylko przeznaczył, ale powołał. Nie tylko powołał, ale tych co powołał usprawiedliwił ze wszystkich grzechów. Po co usprawiedliwił? Aby ich obdarzyć chwałą. Czy warto żyć znając takiego Boga?  Czy jest sens dziękować Chrystusowi i chwalić Go za Jego uczynki, gdy moje skazywały mnie na potępienie, tylko?  Tu się przypomina powiedzenie: „nie znam jutra, ale jak dobrze że znam Kogoś, kto jest Panem mojego jutra.”
 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 

Drukuj