Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Galacjan 3:28‑29
"Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą ‑ dziedzicami".
 

Pytanie: Którzy Polacy są błogosławionym potomstwem Abrahama?

 
L. do Galacjan 3:9‑10
"I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze.
Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa".
 
Ludzie w swoich pomysłach czynią różne podziały między sobą. Ludzie przynależą do różnych partii. Dzielą siebie według koloru skóry. Ludzie stworzyli różne religie, aby jeszcze bardziej się dzielić. A jak Bóg dzieli ludzi?  Możemy się z tym zgodzić, lub nie. Może się nam to podobać, albo nie, ale Pan Bóg dzieli ludzi na dwie kategorie. Jak czytaliśmy przed chwilą, Stwórca dzieli ludzi na błogosławionych i na przeklętych. Ci co wybrali Chrystusa na swojego Pana i Króla, należą do błogosławionych. Ci co wybrali kogokolwiek innego na swojego króla, czy królową, należą do przeklętych.  
 
Wszystko opiera się na wierze.Komu człowiek zawierzył. Komu zaufał na co-dzień. Zaufał w swoich myślach, modlitwach, pragnieniach. Abraham zaufał Stwórcy. Chrystus jest Stwórcą. Kto zawierzy Chrystusowi, należy do Chrystusa i w ten sposób jest potomkiem Abrahama. Duchowym potomkiem Abrahama. Czytaliśmy też: "Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa".
 
A więc, na wszystkich tych, którzy próbują dosięgnąć Boga, czy też, jak się mówi - dostać się do nieba przez wypełnianie przykazań, ciąży na nich przekleństwo. Dlaczego? Bo napisane jest: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. Księga Prawa Bożego, to między innymi 10 przykazań. Dlaczego każdy kto próbuje się zbawić przez wypełnianie przykazań należy do przeklętych? Bo nigdy nikomu nie udało się i nie uda się wypełnić dokładnie dziesięciu przykazań. Dlatego przykazania potępiają każdego i są przekleństwem dla każdego. Są przekleństwem, bo mówią, że musisz je  wszystkie  dokładnie i w każdej godzinie wypełniać. A oprócz Chrystusa nie było takiego, ani takiej na ziemi, kto mógłby je  wypełnić.Jeżeli więc próbujesz czynić coś co jest niemożliwe do wykonania, czy możesz należeć do błogosławionych?  
 
Ap.  Paweł tak nam to wyjaśnia w L. do Rzym. R. 8 (1+3)
Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech,K.cyt. W związku z tym, odpowiedź na pytanie: A Którzy Polacy są błogosławionym potomstwem Abrahama? Tylko ci Polacy, którzy zawierzyli wyłącznie Chrystusowi i w ten sposób należą do Chrystusa na podstawie tej samej wiary jaką wierzył Abraham.
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.
 

Drukuj