Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Księga Rodzaju, pierwsza księga Pisma Świętego 1:21-22
 
"I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, również stworzył wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego; i widział Bóg, że to było dobre. 22. I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi!"
 
Pytanie: Co było pierwsze, kura czy  jajko?
 
Odpowiedź na pytanie znajdujemy czytając właśnie cytowane wiersze z Księgi Rodzaju.
 
Jest to stare pytanie, które ludzie powtarzają często. Tak jak w wielu innych przypadkach, na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie, nie czytając Pisma Świętego. Bo tam znajdujemy jednoznaczną odpowiedź, również i na to pytanie. Według tego co podaje nam Stwórca w swoim zapisie biblijnym, najpierw była kura. Kura została stworzona w piątym dniu sześciodniowej twórczej pracy Wielkiego Stwórcy świata i wszechświata. Tak jak czytaliśmy przed chwilą: "I stworzył Bóg…wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego". I co powiedział Stwórca gdy stworzył ptaki?  "…a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi!" Widzimy więc że to nie jajka miały się rozmnażać, ale ptaki miały się rozmnażać. To tak jakbyśmy zapytali: kto był pierwszy, matka czy córka? Bo przecież z matki może urodzić się dziecko i z córki może urodzić się dziecko.
 
Przy okazji parę zdań o kurach i o jajkach, bo jest to niezwykłe stworzenie Boże. Kura jest bardzo interesującym stworzeniem.
Posiada wydrążone kości, zawiłe pierze, nie dwu- ale czterokomorowe serce. Nie wydychając wdycha powietrze, wysoki metabolizm, bardzo złożony mózg, bardzo dobry słuch. Kura ma wzrok który rozróżnia bardzo dużo kolorów.Inaczej mówiąc, kura widzi bardziej kolorowy świat niż widzi człowiek. Może dlatego nie słyszymy o smutnych kurach.
 
Jajko kury też jest niezwykłe. Zarodek spoczywa w środku jajka otoczony miękkim delikatnym płynem i jest odżywiany przez zawartość żółtka. Skorupa jajka, mimo że jest twarda i jednolita, przepuszcza tlen, tak aby zarodek miał wystarczającą ilość tlenu i aby dwutlenek węgla uchodził na zewnątrz.
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj