Dz. Apost. 17:24
"Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką"
 
Pytanie: Czy Jezus Chrystus jest obecny w budynku kościelnym, gdy w budynku nie ma ludzi, gdy budynek jest pusty?
 
Ew. Mat 18:20
"Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich".
 
Odpowiedź na to pytanie jest prosta jeśli bardzo uważnie czytamy to co jest napisane w Piśmie Świętym. Każde słowo jest tu bardzo ważne.Jak czytaliśmy, "Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką"
 
Jeżeli budynek kościelny to dzieło rąk ludzkich, a wiemy że jest to dzieło rąk ludzkich, to rozumiemy że Najwyższy nie mieszka w budynkach kościelnych. W ten sposób jedno wiemy na pewno. Że Pan Bóg, że Chrystus nie mieszka w budynkach kościelnych.
Nie mieszka On w żadnej formie ani pod żadną postacią, gdyż tak jest napisane. Dla porównania popatrzmy na inne polskie tłumaczenie Pisma. W jednym ze starszych polskich tłumaczeń pisze. "Bo Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w kościołach ręką uczynionych".
 
Jeśli to przyjmiemy jako prawdę Bożą, to nasuwa się pytanie. To gdzie mieszka ten Najwyższy? Jeśli nie mieszka w budynkach kościelnych? W  Efez. 3:17 czytamy: "Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach"; … Rozumiemy tu, że Chrystus może zamieszkać w człowieku - przez wiarę. Przez zawierzenie Mu. Przez zaufanie Mu.  A w L. Rz 8:11  "A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha". Zwróćmy uwagę na słowo, "jeżeliA jeżeli mieszka w was Duch. .."  
 
Dlaczego to słowo "jeżeli" ? Bo w Rzym 8:9, czytamy znów: "… jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli jednak kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy".  A w 1 Kor 3:16: "Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?" 
Jaka jest tu konkluzja? Jeżeli Duch Chrystusa mieszka w człowieku, człowiek ten należy do Chrystusa i człowiek ten jest świątynią Boga. 
Mamy tu już dwie trzecie odpowiedzi. Pan Bóg, czy też Chrystus nie mieszka w budynkach kościelnych. A gdzie mieszka? Mieszka On w osobach którzy uznali Chrystusa przez wiarę jako Pana i Króla swojego życia. 
 
A teraz ostatnia część pytania, a jednocześnie odpowiedź na pytanie w całości. „Czy Jezus Chrystus jest obecny w budynku kościelnym, gdy w budynku nie ma ludzi, gdy budynek jest pusty?” Czytaliśmy fragment z Ew. Mat 18:20, "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich".
Jak to rozumiemy? Jeżeli w imieniu Chrystusa zbiorą się co najmniej dwie, trzy osoby, oczywiście osoby które należą do Chrystusa, to Chrystus jest tam. Chrystus jest z nimi. Wtedy i tylko wtedy Chrystus jest obecny w budynku kościelnym. 
 
Pełna odpowiedź na pytanie: „Czy Jezus Chrystus jest obecny w budynku kościelnym, gdy w budynku nie ma ludzi, gdy budynek jest pusty?” Odpowiedzią jest: Gdy w budynku kościelnym nie ma ludzi, to w budynku tym nie ma Chrystusa. W budynku tym nie ma Pana i nie ma Boga. Nie ma tam Pana Boga. Nie ma go tam pod żadną postacią. 
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.
 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!