Ew. Luk 21:25‑28
"Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy..."
 
Pytanie: W jaki sposób jest to możliwe aby, gdy jedni ludzie mdleją ze strachu, inni podnosili głowy i cieszyli się?
 
Ew. Luk 21:28
"A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,  ponieważ zbliża się wasze odkupienie".
 
Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbliża się wielka burza. Czarne, ciężkie chmury na horyzoncie. Małe i większe stworzenie ucieka i chowa się przed burzą. Ludzie nie wiedzą co nastąpi. Deszcz, grad, może tornado? W pobliżu mieszka farmer, który modlił się i prosił Pana o deszcz, bo od trzech miesięcy nie było deszczu i wszystko na jego polu ginie od suszy i słońca. Farmer stoi przed domem, patrzy w niebo i gdy inne stworzenie chowa się i drży w strachu, on cieszy się i dziękuje Stwórcy za zbliżającą się burzę.  
 
Tak będzie z powtórnym przyjściem Chrystusa. Dla wielu będzie to straszne i bolesne doświadczenie. Dla tych, którzy z tęsknotą oczekują przyjścia Chrystusa będzie to wielka radość i szczęście. Bo wreszcie spełnią się Jego długo oczekiwane obietnice.
Obiecał, przyrzekł że przyjdzie. Przyjdzie aby zabrać tych, którzy należą do Niego.  
 
Bo jak pisze apostoł Piotr, Chrystus jest tą skałą, kamieniem węgielnym na którym budowane jest to co dobre, dla tych którzy przyjęli Jego Słowo. Dla innych, którzy nie przyjęli, ten sam Chrystus jest kamieniem do potknięcia się. Ten sam Chrystus jest pokojem dla jednych, ale niepokojem dla innych. Ludzie bardzo chętnie rozmawiają o religii i wspaniałych postaciach religijnych, ale dla większości imię Chrystusa budzi niepokój. Tak będzie z powtórnym przyjściem Chrystusa.  
 
W ten sposób odpowiedzią na pytanie: W jaki sposób jest to możliwe, aby gdy jedni ludzie mdleją ze strachu, inni podnosili głowy i cieszyli się? Odpowiedzią są słowa Chrystusa zapisane w Ew. Łukasza r.  21:  "Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,  ponieważ zbliża się wasze odkupienie".
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.
 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!