Ew. Luk 5:24
"Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów ‑ rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!"
 
Pytanie: Kto, jedynie kto może odpuścić grzechy, czyli dać rozgrzeszenie?
 
Ew. Luk 5:21
"Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?"
 
Czy istnieje taka możliwość, że jeśli coś mówimy, albo próbujemy coś udowodnić, to tylko połowa tego, co mówimy jest prawdą, a druga połowa nie jest prawdą? Jeśli uważnie prześledzimy rozmowę między Chrystusem a przywódcami religijnymi, to widzimy że przywódcom religijnym coś tu się nie zgadzało. Wiedzieli oni na pewno że jedynie Bóg może dawać człowiekowi rozgrzeszenie i w tym się nie mylili. Tu mieli rację.  
 
Ich problem polegał na tym, iż nie mogli zrozumieć, ani nie chcieli przyjąć do wiadomości że Chrystus jest synem Bożym, a w ten sposób na równi z Bogiem Ojcem może udzielać człowiekowi rozgrzeszenia. Ponieważ przywódcy religijni wiedzieli, że człowiek nie ma władzy odpuszczania grzechów, a dla nich Chrystus był tylko człowiekiem, w ten sposób nie mogli się pogodzić z faktem że Chrystus, tak jak Bóg Ojciec może rozgrzeszyć człowieka z jego grzechów.  
 
W czasach obecnych mamy taką samą sytuację, tylko w odwrotnej kolejności. Przywódcy religijni wierzą że Chrystus jest synem Bożym, ale nie mogą zrozumieć, ani nie chcą przyjąć do wiadomości, że jedynie i wyłącznie Bóg, a więc jedynie i wyłącznie Chrystus może darować grzechy człowiekowi na ziemi. W ten sposób odpowiedź na pytanie:Kto, jedynie kto może odpuścić grzechy, czyli dać rozgrzeszenie? Odpowiedź jest bardzo prosta i taką jaką czytaliśmy w Ew. Św. Łukasza: Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Tylko Pan Bóg, a więc tylko Chrystus może odpuścić grzechy, czyli dać rozgrzeszenie człowiekowi. 
 
Nie możesz wyobrazić sobie Boga przez obrazy, ale możesz poznać żywego Stwórcę.
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.
 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!