L. do Hebr 9:8‑10
"Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do Miejsca Świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek.  To zaś jest obrazem czasu teraźniejszego, a składa się w nim dary i ofiary, nie mogące jednak udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą.  Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, a /polegają/ jedynie na pokarmach, napojach i różnych obmyciach".
 
Pytanie: Dlaczego ofiarowanie w Starym Testamencie musiało być regularnie powtarzane a nie ma potrzeby powtarzać ofiarowania teraz?
 
L. do Hebr. 7:26‑27
"Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie".  
 
W czasach Starego Testamentu tysiące ofiar było składanych regularnie przed Bogiem. Celem tych ofiar było przypominanie ludziom że są grzesznikami i że potrzebują oczyszczenia krwią oraz wykupienia. W L. do Hebr. 9:22 czytamy:  "I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia /grzechów/". Składane ofiary musiały być bez skazy. Ofiarowane zwierzęta  musiały być pierworodne. W ten sposób Stary Testament uświadamia nam ile ofiar i krwi wymaga cena grzechu, a Nowy Testament udowadnia czyja krew jest tylko w stanie zapłacić cenę tego grzechu. Stary Testament, to miliony ofiar i ofiarowań, które nie mogły oczyścić człowieka z jednego grzechu, a ta jedna, jednorazowa, niepowtarzalna ofiara i ofiarowanie Chrystusa może oczyścić miliony ludzi ze wszystkich grzechów. Wszystkie te ofiary i ofiarowanie w Starym testamencie były przypomnieniem  że  w przyszłości na ziemię przyjdzie Syn Boży, który raz i na zawsze dokona jednej ofiary. Ofiary doskonałej. 
 
Chrystus już właśnie przyszedł na ziemię, już dokonał tej jednej doskonałej ofiary. Czy wszyscy to zauważyli? Czy wszyscy to rozpoznali?  Czy w ten sposób jakiekolwiek inne ofiarowanie jest potrzebne, aby pomóc człowiekowi w zmazaniu jego grzechów? Odpowiedź znajdujemy również w L. do Hebr. rozdział 10:11, gdzie czytamy: "Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów". Gdy kapłan dokonuje jakiegokolwiek ofiarowania, ofiarowanie to, według nauki Pisma Świętego ani trochę nie pomoże nikomu w zgładzeniu grzechów. Dlaczego nie pomoże?  
 
W tym samym rozdziale, w  wierszu 11-tym czytamy:  "Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze".  Raz na zawsze. Jeżeli raz na zawsze, czy trzeba to powtarzać? Nie, nie trzeba powtarzać ani jeden raz. Dlaczego ofiarowania nie trzeba powtarzać?  Bo ta jedna, jedyna ofiara Chrystusa jest tak doskonałą że człowiek, gdy przychodzi bezpośrednio do Chrystusa i prosi o darowanie grzechów i oczyszczenie,  krew Chrystusa oczyszcza go raz i na zawsze. Nie tylko już żadne ofiarowanie nie jest potrzebne, ale gdy ludzie ofiarowują Chrystusa znów i znów, czynią to dlatego, że nie ufają Chrystusowi iż Jego ofiara dokonana raz i na zawsze jest wystarczająco. Oni w to nie wierzą dlatego powtarzają tę ofiarę, czy też powtarzają to ofiarowanie. A jeśli ta jedna ofiara Chrystusa nie była wystarczająca, to Chrystus cierpiał i umarł niepotrzebnie. Bo według tradycji religijnej Chrystus musi się znów i znów ofiarować.
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.
 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!