Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Efezjan 1:1

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa - do świętych, którzy są <w Efezie>, i do wiernych w Chrystusie Jezusie

 

Pytanie: Czy należy modlić się do świętych, czy też należy modlić się o świętych i za świętych?

 

L. do Efezjan 6:18

wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych

 

…czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. Apostoł Paweł prosi i zachęca ludzi w kościele w Efezie, aby modlili się za wszystkich świętych.

 

Jeśli już wiemy, że apostołowie i ludzie w kościołach założonych przez apostołów modlili się za świętych, to teraz dodatkowe pytanie: czy modlili się oni za świętych żyjących czy za świętych umarłych? Przeczytajmy dodatkowo:

Hebr 13:24

Pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych! Pozdrawiają was [bracia] z Italii.

 

Rzym. 16:15

Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są razem z nimi.

 

Tam były modlitwy za świętych tutaj kierowane są pozdrowienia do świętych. Raczej nikt z nas nie słyszał, aby ktoś gdzieś pozdrawiał świętych umarłych. Ludzie zawsze pozdrawiali i pozdrawiają żywych. Widzimy stąd, że pozdrowienia kierowane przez apostołów, kierowane były do żywych świętych. A modlitwy apostołów kierowane są za świętych, za żyjących świętych.

Zauważmy też, że listy apostołów: ap. Pawła, Piotra, czy Jana też są adresowane do świętych. Do kościołów i do świętych w tych kościołach. Na przykład:

 

Kol 1:1-2

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,  do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego! 

 

L. do Filip 1:1

Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. 

 

Zapyta ktoś skąd tylu świętych w kościołach założonych przez apostołów? Może następny cytat pomoże nam to zrozumieć:

 

Kor 6:9-11

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

 

Czy widzimy wyraźnie skąd tylu świętych w kościołach założonych przez apostołów? Kim byli ci święci zanim stali się świętymi? Czytaliśmy. Byli oni wcześniej bałwochwalcami, cudzołożnikami, rozwiązłymi, mężczyznami współżyjącymi ze sobą, byli złodziejami, chciwymi, byli pijakami, oszczercami, zdziercami… i co się stało? Narodzili się na nowo. Usłyszeli Ewangelię, przyjęli Ewangelię, zaufali Chrystusowi i w ciągu jednego dnia stali się świętymi.

 

Dlatego prawidłową odpowiedzią na pytanie: Czy należy modlić się do świętych, czy też należy modlić się o świętych, to znaczy za świętych, odpowiedzią jest:

Zawsze należy modlić się za świętych, należy modlić się za żyjących świętych. Tych, którzy stali się świętymi nie za swoje dobre uczynki, ale stali się świętymi dzięki temu co Chrystus dla nich uczynił. Stali się świętymi nie przez własne zasługi, ale przez zasługi Chrystusa.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj