1 L. do Tymot. 4:1-3

Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.

 

Pytanie: Czy takie nauki jak: nie dotykać, bo to święte, nie wolno ci jeść, bo post - czy są to nauki Boże?

 

L. do Kol. 2:20-23

Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, dlaczego - jak gdyby żyjąc /jeszcze/ w świecie - dajecie sobie narzucać nakazy: Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj ... A przecież wszystko to są rzeczy /przeznaczone/ do zniszczenia przez spożycie - /przepisy/ według nakazów i nauk ludzkich. Przepisy te mają pozór mądrości dzięki kultowi własnego pomysłu, uniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, nie dzięki okazywaniu jakiejś wyrozumiałości dla zaspokojenia ciała /grzesznego/.

 

Tak dużo więcej ludzi byłoby gotowych służyć Panu i Bogu gdyby nie strach, że gdy wybierzesz życie, aby być w bliskiej intymnej relacji z Chrystusem to już wtedy naprawdę nic nie będzie ci wolno. Miliony ludzi nie chce mieć relacji duchowej z Chrystusem właśnie dzięki naukom religijnym, że wtedy nic nie wolno. Bo życie i chodzenie z Bogiem to niewola. Skąd takie przeświadczenie? Bo tak właśnie nauczają religie. Na przykład to, że nie wolno się żenić. Gdzie tak jest napisane, że nie wolno się żenić? Owszem, są ludzie, którzy mają taki dar od Stwórcy i podejmują oni dobrowolną decyzję, aby nie żenić się, lub nie wychodzić za mąż, ale nigdzie nie ma napisane, że powinno się kogoś do tego zmuszać.

 

Nie dotykaj, nie jedz, bo to święte. Innym razem, nie dotykaj, nie jedz, bo to nie święte, nie poświęcone. Nie wolno ci jeść, bo post! Gdzie jest tak napisane? Owszem, są ludzie, którzy z własnego wyboru poszczą. Niektórzy jeden dzień, inni tydzień, albo jak Bill Bright, który pościł tak jak Chrystus, przez 40 dni. Ale nigdzie nie ma napisane, że powinno się kogoś do tego zmuszać.

 

Chrystus mówi w Ew. Jana 8:36

Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

 

Rzeczywista wolność!! Tę prawdziwą wolność daje tylko Chrystus. Każda religia to niewola. To nakazy i zakazy wymyślone przez ludzi. Po co to wszystko? Po to, aby kontrolować ludzi, aby trzymać ludzi w niewoli, dając im złudzenie, że to nauka Boża.

Niektórzy ludzie twierdzą, że w czasie postu nie wolno śpiewać alleluja. Czy jest taki dzień w roku, w którym nie wolno chwalić Stwórcy i cieszyć się z tego co Chrystus uczynił dla mnie i za mnie?

Bo Chrystus znów mówi w Ew ap. Jana: 8:31-32

Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

 

Poznanie prawdziwej nauki Bożej jest pierwszym krokiem do wolności. Wolności, którą oferuje Chrystus.

Dlatego właśnie tak jak czytaliśmy przed chwilą fragment z listu ap. Pawła do Kolosan:

Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, dlaczego - jak gdyby żyjąc /jeszcze/ w świecie - dajecie sobie narzucać nakazy: Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj ... A przecież wszystko to są rzeczy /przeznaczone/ do zniszczenia przez spożycie - /przepisy/ według nakazów i nauk ludzkich. Przepisy te mają pozór mądrości...

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!