L. do Rzym. 3:10-12

jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. 

 

Pytanie: Jak możesz stać się sprawiedliwym w oczach Bożych?

 

L. do Rzym. 3:23-26

wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.

 

Gdy chodziliśmy do szkoły, czasem, z różnych powodów nie byliśmy w szkole jeden, dwa dni. Nie przyjście do szkoły było wykroczeniem przeciwko regulaminowi szkolnemu i nauczyciel wymagał czego? Oczekiwał, wymagał usprawiedliwienia.

Czy nauczyciel przyjął usprawiedliwienie ucznia, który przyszedł i powiedział: źle się czułem, byłem chory, nie byłem w szkole, proszę mnie usprawiedliwić. Czy uczeń otrzymał takie usprawiedliwienie?

Wiemy, że nie. Czego oczekiwał nauczyciel? Nauczyciel żądał, aby ojciec lub matka - aby rodzic usprawiedliwił ucznia.

Rodzic miał autorytet, aby usprawiedliwić ucznia. Uczeń sam siebie nie mógł usprawiedliwić.

 

Bardzo podobnie jest w sytuacji i w relacji z Panem Bogiem. Nikt z ludzi nie może stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć: proszę mnie usprawiedliwić ze wszystkich moich win i grzechów, proszę uczynić mnie człowiekiem sprawiedliwym. Takie usprawiedliwienie możemy otrzymać tylko z rąk Jezusa Chrystusa, tylko przez ręce Chrystusa, tylko za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.

 

A gdy człowiek wybiera Chrystusa, aby dał mu usprawiedliwienie i gdy przyjmuje to usprawiedliwienie wiarą, wtedy ma powód, aby powiedzieć, że słowa zapisane w Rzym. 8:33-34 są właśnie kierowane do niego. A czytamy tam:

 

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

 

Gdy Chrystus usprawiedliwi, wtedy i tylko wtedy możemy żyć i możemy umrzeć jako ludzie sprawiedliwi.

 

Dlatego odpowiedzią na pytanie, Jak możesz stać się sprawiedliwym w oczach Bożych?

Odpowiedzią jest: Gdy człowiek zwróci się w prostych słowach do Chrystusa o usprawiedliwienie, otrzymuje usprawiedliwienie.

I tylko w ten sposób człowiek może być usprawiedliwionym w oczach Bożych.

 

Przeczytajmy parę cytatów ze Słowa Bożego, co mówi na temat ludzi sprawiedliwych:

 

Psalm 92:13

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie.

 

Ks. Prz. 11:21

Na pewno zło nie ujdzie bezkarnie, a potomstwo prawych ocaleje.

 

Psalm 5:13

Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu: otoczysz go łaską jak tarczą.

 

Psalm 37:25

Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.

 

Psalm 146:8

Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!