2 L. do Tes 2:8-9

...wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów,

 

Pytanie: Czy szatan może czynić cuda i ukazywać się pod postacią osoby świętej?

 

2 L. do Kor 11:13-14

Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. 

 

Zapewne pamiętamy wydarzenie w Egipcie kiedy Mojżesz poszedł do Faraona z żądaniem, aby pozwolił Izraelitom wyjść z Egiptu. Pierwszy cud zdarzył się

gdy laska Aarona zamieniła się w węża. Co uczynili magicy Faraona będący na usługach szatana? Zamienili swoje laski na węże.

Szatan cały czas swojego istnienia kopiował i kopiuje działanie Stwórcy. On i jego aniołowie pracują jako załoga fałszerzy. Bardzo często szatan czyni też cuda.

  

W bajkach i baśniach szatan jest malowany i przedstawiany jako czarna postać z rogami. Gdyby pod taką postacią szatan się ukazywał, sprawa byłaby bardzo prosta i oczywista. Problem jest w tym, że szatan, gdy czyni cuda ukazuje się pod postacią osoby świętej. Po co, dlaczego? Aby zwieść ludzi.

Dlatego tak często słyszymy o cudach w różnych częściach świata. Ukazał się jakiś obraz na drzewie, w oknie, na dachu. Zbiegowiska, pielgrzymki i wiadomość biegnie dookoła świata. Kolejny cud.

  

Jak czytamy w Piśmie Świętym, przed przyjściem Chrystusa, szatan będzie czynił więcej i więcej cudów. I to tak wielkie cuda jakich nie czynił nigdy wcześniej. Wszyscy ci co nie znają nauki Bożej, którzy nie odróżniają stworzenia od Stwórcy, którzy oddają cześć i chwałę świętemu stworzeniu a nie świętemu Bogu,

idą i pójdą za cudami szatana i uznają to za świętość. Będą nadal składać pokłony, oddawać cześć i wielbić stworzenie a nie stwórcę. Ignorując lub zapominając pierwsze i najważniejsze przykazanie, które mówi aby nie oddawać czci i chwały stworzeniu, ale wyłącznie Stwórcy.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!