Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym. 9:6-8

Nie znaczy to jednak wcale, że słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem, i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo, to znaczy: nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo.

 

Pytanie: Co znaczą słowa, które mówią, że Pan Bóg adoptuje ludzi, że daje On ludziom przybrane synostwo?

 

L. do Galacjan 4:1-5

I to wam jeszcze powiem: Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom. My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

 

Pytanie to pozornie może wyglądać na skomplikowane. Odpowiedź jednak nie musi być skomplikowana.

 

Wystarczy gdy przypomnimy sobie jak wygląda adaptacja dziecka tu na ziemi. Znamy takie sytuacje, że dom dziecka odwiedza małżeństwo. Spotykają tam dużo dzieci. Wszystkie te dzieci są sierotami. Są sierotami, bo nie mają ojca, bo nie mają rodziców. Małżeństwo, które odwiedza dom dziecka przechodzą z jednego pokoju do drugiego i przyglądają się dzieciom, przyglądają się sierotom. W jednym momencie spostrzegają małego chłopczyka, który płacze.

Podchodzą do niego, pochylają się nad nim, doświadczają pragnienia pomocy temu dziecku. Po zapoznaniu się z sytuacją tego chłopczyka podejmują decyzję aby go adoptować.

Podjęli decyzję, aby tego małego chłopca uczynić swoim synem. Aby go zaadoptować. Czym ten mały człowiek zasłużył sobie na to żeby stać się synem w rodzinie, która ma wspaniałe warunki, by go przyjąć? Wiemy, że niczym nie zasłużył sobie na to. Co później się dzieje? Dziecko otrzymuje nazwisko.

Od tego momentu ma nowe nazwisko.

Co więcej? Może on korzystać ze wszystkiego co należy do nowych rodziców. Co jeszcze? Ten nowy przybrany syn otrzyma dziedzictwo po rodzicach.

Od chwili adaptacji, dziecko to ma prawo nazywać mężczyznę swoim ojcem, a kobietę matką.

 

Bardzo, bardzo podobnie dzieje się kiedy Pan Bóg adoptuje człowieka na ziemi jako swojego syna, czy jako swoje dziecko. Człowiek na ziemi bez Boga jako Ojca jest sierotą. Takich sierot chodzi wokół nas tysiące. Spotykamy ich wszędzie. Spotykamy ich codziennie. Co więcej, sieroty te chodzą nawet do kościoła. Przynależność do religii i chodzenie do kościoła nie przeszkadza, aby ludzie ci byli sierotami. Jednego dnia Pan Bóg widzi jedną z tych sierot jak jest zagubiona, jak jest zapłakana. Widzi i słyszy jak woła o pomoc. Pan Bóg lituje się i doprowadza tę sierotę do Chrystusa. Po co do Chrystusa? Bo tylko w ten sposób może nastąpić adaptacja człowieka. Tylko w ten sposób Pan Bóg może zaadoptować tego zagubionego człowieka jako swojego syna, czy jako swoje dziecko.

 

W Rzym. 8:15 czytamy:

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!

 

Tak, od momentu adaptacji, człowiek na ziemi może nazywać wielkiego Boga i Stwórcę swoim Ojcem.

Może go nazywać Abba, to znaczy Tatusiu! Jaki powód ma Pan Bóg, aby to uczynić, aby adoptować zagubionego człowieka jako swoje dziecko?

 

Czytamy o tym w Ef 1:5:

Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli

 

Zwróćmy uwagę, że nie ma tu ani słowa o zasługach człowieka. Tak jak ten mały chłopczyk w domu dziecka nie mógł pochwalić się żadnymi zasługami,

które pomogłyby mu w adaptacji, tak jest też i tu. Pan Bóg adoptuje człowieka na swoje dziecko z miłości i według własnej woli. Szczęśliwy ten kto może mówić do wielkiego Stwórcy nieba i ziemi, Abba. Wspaniała jest ta chwila adaptacji, od momentu, w którym człowiek może mówić do Boga, Tatusiu.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj