2 list do Koryntian 5:17-21

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 

 

Pytanie: Jaka jest różnica między chodzeniem do spowiedzi a pojednaniem z Bogiem?

 

List do Rzymian 5:9-11

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

 

Załóżmy, że masz sąsiada, z którym jesteś w niezgodzie. Są między wami stare sprawy, które nigdy nie zostały załatwione. Nigdy nie było pojednania z sąsiadem i nie jesteście pojednani. Kiedy jednak pies sąsiada wejdzie na twoją działkę, sąsiad mówi: przepraszam. Kiedy twój piesek wejdzie na działkę sąsiada, ty mówisz do niego – przepraszam. Jesteście ze sobą w niezgodzie, ale mówicie, czasem mówicie do siebie, przepraszam. Podobnie może być w małżeństwie. Małżonkowie walczą ze sobą w sądzie, ale nadal mieszkają razem i czasem, gdy potkną się o siebie mówią do siebie przepraszam.

Chodzenie do spowiedzi, nawet codzienne chodzenie do spowiedzi nie spowoduje twojego pojednania z Bogiem. Jeżeli nie jesteś pojednanym, jeśli nie jesteś jeszcze pojednaną z Bogiem, chodzenie do spowiedzi, to tak jak to ‘przepraszam’ między ludźmi, którzy nie są pojednani. Przepraszam jest dobre i ma znaczenie, również przed Bogiem, ale dopiero wtedy, gdy jesteś pojednany z Bogiem, gdy był taki dzień, że pojednałaś się z Bogiem.

 

Czytaliśmy przed chwilą. Tym bardziej więc będziemy przez Niego (przez Boga) zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jezusa zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna … Widzimy tutaj, że słowo usprawiedliwiony przed Bogiem a pojednany z Bogiem ma to samo znaczenie. Jeżeli nigdy nie było takiego dnia w twoim życiu, że przed Jezusem, lub przed Bogiem za pośrednictwem Jezusa, nie zobaczyłeś siebie jako grzesznika idącego drogą na potępienie i nie przyznałeś się do tej rzeczywistości, nie wyznałaś swojego prawdziwego stanu, nie jesteś pojednany z Bogiem. Nie jesteś usprawiedliwiona przed Bogiem. Nie będąc pojednanym z Bogiem, chodzenie do spowiedzi, to złudzenie, które wykrzywia to czego oczekuje Bóg od ciebie. Chodzenie do spowiedzi, to wypaczenie, to wykrzywienie prawdy planu Bożego zbawienia w Jezusie Chrystusie. Taka praktyka, taki rytuał religijny nigdy nie pojedna cię z Bogiem.

 

Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, (Jezusa) który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą .

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!