L. do Rzym. 5:20-21

Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

 

Pytanie: Co znaczą słowa zapisane w wierszu 20?

 

L. do Rz 5:20

Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska

 

Zastanówmy się nad tym na przykładzie. Masz dom, wokół domu jest ogrodzenie, w ogrodzeniu jest dziura taka, że można tam włożyć głowę. Ta dziura jest tam już kilka lat i nie widziałeś żeby ktoś kiedyś zaglądał przez tę dziurę.

Ale któregoś dnia, aby się bardziej ubezpieczyć, na zewnątrz ogrodzenia powiesiłeś tablicę, a na tablicy napisałeś: nie wolno zaglądać przez dziurę.

Teraz gdy patrzysz na dziurę w płocie często widzisz, że ktoś tam zagląda. Poprzednio, gdy nie było napisu: nie wolno zaglądać przez dziurę, ludzie nie zaglądali, teraz zaglądają. Dlaczego?

Bo dopóki nie było przykazania: nie wolno zaglądać do dziury, nikogo zaglądanie nie kusiło. Teraz gdy na tablicy napisałeś przykazanie – nie wolno, to przykazanie nie wolno powoduje pokusę i ludzie zaglądają. Tak działa zakaz, tak działa na człowieka przykazanie, nie wolno. Bo zakaz kusi.

To właśnie oznaczają słowa zapisane w pierwszej części wiersza dwudziestego.

Natomiast Prawo (przykazania Boże) weszło, niestety po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło.

 

A co znaczą słowa zapisane w drugiej części wiersza 20? Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,

Czym więcej i głębiej wchodzisz w bagno, tym więcej siły jest potrzebne, aby wyjść z bagna. Czym więcej błota, tym większa maszyna jest potrzebna, aby sobie z tym poradzić. Czym więcej śmieci, tym większy pojemnik jest potrzebny, aby zebrać te śmieci.

Podobnie jest z grzechem i łaską. Gdy na ziemi nie było przykazań Bożych, wszystkim ludziom wydawało się, że są w objęciach łaski. Gdy Pan Bóg dał przykazania, ludzie mogli zobaczyć jak daleko są oni od doskonałego Boga. Wtedy Pan Bóg, aby uwolnić ludzi od brudnego grzechu przywidział i dał moc łaski. Jak dużo dał tej łaski? Tak dużo, a nawet więcej niż jest grzechu. Wszystko co Bóg miał to dał. A to wszystko jest zawarte w Jego synu, Jezusie Chrystusie. Kiedy nie było przykazań Bożych na ziemi, ludzie nie widzieli grzechu i nie widzieli, że potrzebują Chrystusa.

 

Pan Bóg dał przykazania, a ludzie teraz mogą zobaczyć jak bardzo potrzebują Chrystusa. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, jak jest napisane. O czym tu mowa?

Ludzie, którzy uważają siebie za dobrych, porównując się do tych gorszych, myślą, że nie potrzebują Chrystusa. Ludzie, którzy popełnili duże przestępstwa łatwiej widzą i wyraźniej widzą, że potrzebują Chrystusa. Do nich łaska Boża łatwiej dociera. Łatwiej przyjmują łaskę Bożą i częściej zastanawiają się, częściej są zdumieni jak dużo łaski udzielił im Pan Bóg, że mimo ich grzechów znaleźli oni zbawienie i życie wieczne w Chrystusie.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!