Ew. Jana 21:15-17

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. 

 

Apostoł Piotr słuchał nauki Chrystusa przez trzy lata.

 

Pytanie: Czy apostoł Piotr był nowo narodzonym człowiekiem? Czy apostoł Piotr był nawróconym człowiekiem?

 

Ew. Łukasza 22:31-32

Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci.

Apostoł Piotr, to bardzo gorliwy człowiek. To człowiek, który często najpierw działał, a potem zastanawiał się co robi. Apostoł Piotr to bardzo religijny człowiek. Przewędrował on z Chrystusem dużo drogi i słyszał naukę Chrystusa często. Mimo jego gorliwości i mimo religijności Piotra, Chrystus przy ostatniej wieczerzy mówi do niego: gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.

Apostoł Piotr po trzech latach słuchania nauk Chrystusa był człowiekiem nienawróconym. Dziwne to, ale prawdziwe. Dziwne, ale prawdziwe było to wtedy; dziwne, ale prawdziwe jest to i teraz. Ludzie słuchają nauki Chrystusa przez trzy lata, ludzie słuchają nauki Chrystusa przez trzydzieści lat i ludzie ci są nienawróceni. Są to ludzie religijni, albo nawet bardzo religijni, ale są to ludzie nienawróceni.

 

 

Jaka jest różnica między człowiekiem religijnym a człowiekiem nawróconym. Człowiek religijny to ten, który często chodzi do kościoła i często słucha, ale nadal nie usłyszał. Czego nie usłyszał? Nie usłyszał, to znaczy nie zrozumiał planu Bożego jaki Pan Bóg przygotował dla niego i nie doświadczył nowego narodzenia w Chrystusie.

Człowiek nawrócony, to ten który słuchał nauki Chrystusa i apostołów, usłyszał i zrozumiał plan Boży jaki Pan Bóg przygotował dla niego, przyjął to przez wiarę i doświadczył nowego narodzenia w Chrystusie. Jego życie zmieniło się. Gdy się zmieniło, zobaczył inaczej świat, zobaczył inaczej siebie i doświadczył zbawiennej mocy Boga. Od czasu nawrócenia jest on innym człowiekiem. Od czasu nawrócenia jest on nowym człowiekiem. Od czasu nawrócenia jest on Bożym dzieckiem. Wie o tym i mówi o tym głośno!

Przed nawróceniem człowiek ten był stworzeniem Bożym, po nawróceniu człowiek ten jest dzieckiem Bożym.

 

Czytamy o tym miedzy innymi w Ew. Jana 1:11-13

(Chrystus) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!