Psalm 111:9

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze; a imię Jego jest święte i lęk wzbudza. 

 

Psalm 103:13

Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,

 

Psalm 147:6

Pan podnosi pokornych, Bezbożnych do ziemi poniża.

 

Pytanie: Czy Maria, matka Chrystusa znała Pismo Święte?

 

Ew. Łukasza 1:46-55

I rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego. A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. 

 

Gdy Maria była w ciąży poszła odwiedzić swoją krewną, Elżbietę, która też była w ciąży. Po przywitaniu Elżbiety Maria zaczęła wielbić Pana. Czytamy to w wierszach od 46 do 55. Ew. Świętego Łukasza. Słowa te były czytane przed chwilą. Słowa, którymi Maria uwielbiała Pana to te, które znajdujemy zapisane w Biblii.

Oczywiste jest, że Nowego Testamentu jeszcze nie było, wiec Maria cytowała wiersze ze Starego Testamentu. Na przykład te zapisane w Psalmie 111, 103, 147, 98, również w Pierwszej Księdze Samuela, w Drugiej Księdze Samuela, rozdziale pierwszym i rozdziale drugim i w paru innych miejscach Pisma Świętego.

Niektórzy Polacy mówią, że Maria jest dla nich wzorem. Czy na pewno? Mówią, że Maria jest dla nich wzorem, a nie czytają i nie znają Pisma Świętego, tak jak znała Pismo Święte Maria. Czy na pewno Maria jest wzorem? A jeśli nie jest jeszcze wzorem i motywacją do tego, aby czytać i poznawać Pismo Święte, to może jest czas, aby to zacząć.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!