Ew. Mat. 12:10-14

A [był tam] człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali Go, by móc Go oskarżyć: Czy wolno uzdrawiać w szabat? Lecz On im odpowiedział: Kto z was jeśli ma jedną owcę, i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Wtedy rzekł do owego człowieka: Wyciągnij rękę. Wyciągnął, i stała się znów tak zdrowa jak druga. Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

 

Pytanie: Gdyby Chrystus chodził fizycznie po ziemi dzisiaj o co byłby oskarżany najczęściej?

 

Ew. Marka 7:5

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? 

 

Kiedy myślimy o Chrystusie i o tym co działo się 2 000 lat temu, zwykle kojarzy nam się to ze starym systemem, prymitywnym sposobem życia oraz z dziwną kulturą wschodnią. Pamiętam gdy pierwszy raz czytałem Pismo Święte, myślałem sobie: „To takie stare, takie niewspółczesne. To może było dobre dwa tysiące lat temu, to może było dobre tam, na wschodzie ale nie dzisiaj, nie teraz w nowoczesnym świecie”.

Tak myślałem do czasu, gdy poznałem, również z Biblii, że owszem zmieniła się technika, zmieniła się kultura, ale człowiek wcale się nie zmienił.

Myślenie człowieka - to czego pragnie, to czego szuka, jego rzeczywiste problemy nie zmieniły się ani trochę. Reakcje ludzkie nie zmieniły się wcale. Biorąc to pod uwagę i biorąc pod uwagę fakt, że Pismo Święte jest aktualne tak bardzo dzisiaj jak było aktualne 4 000 lat temu, mamy powody i dowody, aby dojść do oczywistej konkluzji w odpowiedzi na pytanie: Gdyby Chrystus chodził fizycznie po ziemi dzisiaj o co byłby oskarżany najczęściej?

 

 

Czasem odpowiedzią na pytanie jest następne pytanie. W tym przypadku takim następnym pytaniem jest: kiedy Chrystus chodził fizycznie po ziemi o co był oskarżany najczęściej? Odpowiedzią jest cytowany fragment z Ew. św. Marka 7:5, gdzie znajdujemy również pytanie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych,…

 

W ten sposób, gdyby Chrystus chodził dzisiaj fizycznie po ziemi, gdyby Jezus chodził dzisiaj fizycznie po ziemi polskiej, byłby oskarżany dokładnie o to samo, o co był oskarżany 2 000 lat temu. Chrystus byłby oskarżany o to, że nie przestrzega nauki tradycji religijnej, że nie przestrzega tradycji ojców Kościoła, że nie przestrzega „nauki Kościoła”, a tylko trzyma się ściśle Biblii. Byłby oskarżany o to, że zawsze powołuje się na Biblię, mówiąc: Napisane jest.

Byłby oskarżany o to, że nie uznaje żadnych innych świętości, ale tylko świętość swojego Ojca w niebie. Chrystus byłby oskarżany o to, że chodzi nie do tego kościoła, do którego powinien chodzić. Gdyby Chrystus chodził dzisiaj fizycznie po ziemi, byłby oskarżany o to, że na ulicy rozmawia z prostytutkami. Byłby oskarżany o to, że odwiedza tawerny, lub podobne miejsca, aby tam spotkać ludzi żyjących w kajdanach nałogów, w kajdanach grzechu. Jeśli chcesz więcej wiedzieć i dokładniej wiedzieć o co byłby oskarżany Chrystus, gdyby chodził fizycznie po ziemi dzisiaj, czytaj Ewangelię i zwróć uwagę o co Chrystus był najbardziej oskarżany wtedy. Tamte oskarżenia będą właśnie odpowiedzią na pytanie: gdyby Chrystus chodził fizycznie po ziemi dzisiaj, o co byłby oskarżany najczęściej?

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!