L. do Rzym. 5:19  
Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

 

Pytanie: W jaki sposób ten grzech nieposłuszeństwa można usunąć, raz i na zawsze? Grzech pierworodny. 

 

L. do Rzym 6:16
Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości?

 

Przede wszystkim należy uświadomić sobie co naprawdę zdarzyło się tam  na początku, w Raju.  Bez tego nie potrafimy ani zrozumieć Ewangelii, ani też odpowiedzieć na pytanie.  Niektórzy nazywają grzech Adama i Ewy grzechem pierworodnym.  Biblia nazywa ten grzech grzechem nieposłuszeństwa.  Nieposłuszeństwa stworzenia wobec Stwórcy.  Tam w Raju po raz pierwszy człowiek stał się nieposłuszny Stwórcy.  I od tego aktu nieposłuszeństwa zaczął się początek choroby ludzkiej.  Wirus tej śmiertelnej choroby przenoszony jest z pokolenia na pokolenie, dziedzicznie. 

 

Na przestrzeni wieków różni ludzie obmyślali i obmyślają różne metody i szczepionki jak ten śmiertelny wirus usunąć.  Dlatego mamy tak dużo religii.  Każda religia szuka ludzkich sposobów jak ten wirus usunąć.  Ludzie szukają usilnie ale bezskutecznie.  Żadnemu człowiekowi i żadnej religii nie udało się i nie uda się wyleczyć człowieka z tej choroby. 

 

Jednym jedynym lekarzem, który może i potrafi usunąć ten śmiertelny wirus i uleczyć jest Chrystus.  On, posłuszny ojcu może usunąć ten grzech nieposłuszeństwa.  Usuwa go wtedy, gdy w posłuszeństwie Jemu samemu przychodzisz i wyznajesz bezpośrednio przed Chrystusem , że i ty skażony jesteś tym wirusem i prosisz o uleczenie.  Jest to jedyny sposób, jedyna metoda na ten najbardziej śmiertelny wirus.  Wirus nieposłuszeństwa. 

 

W ten sposób odpowiedzią na pytanie: W jaki sposób ten grzech nieposłuszeństwa można usunąć, raz i na zawsze?  Odpowiedzią jest: grzech nieposłuszeństwa można usunąć tylko krokiem posłuszeństwa.  Pełnego  posłuszeństwa Chrystusowi.  Co w innych miejscach nazwane jest też wiaro w Chrystusa, albo posłusznym zawierzeniem tylko Chrystusowi.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte.  Poznaj dokładnie naukę Bożą.  Poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża.  Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd.  Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie.  Teraz i w wieczności

 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!