L. do Rzym. 5:19  
Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

 

Pytanie: W jaki sposób ten grzech nieposłuszeństwa można usunąć, raz i na zawsze? Grzech pierworodny. 

 

L. do Rzym 6:16
Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości?

 

Przede wszystkim należy uświadomić sobie co naprawdę zdarzyło się tam  na początku, w Raju.  Bez tego nie potrafimy ani zrozumieć Ewangelii, ani też odpowiedzieć na pytanie.  Niektórzy nazywają grzech Adama i Ewy grzechem pierworodnym.  Biblia nazywa ten grzech grzechem nieposłuszeństwa.  Nieposłuszeństwa stworzenia wobec Stwórcy.  Tam w Raju po raz pierwszy człowiek stał się nieposłuszny Stwórcy.  I od tego aktu nieposłuszeństwa zaczął się początek choroby ludzkiej.  Wirus tej śmiertelnej choroby przenoszony jest z pokolenia na pokolenie, dziedzicznie. 

 

Na przestrzeni wieków różni ludzie obmyślali i obmyślają różne metody i szczepionki jak ten śmiertelny wirus usunąć.  Dlatego mamy tak dużo religii.  Każda religia szuka ludzkich sposobów jak ten wirus usunąć.  Ludzie szukają usilnie ale bezskutecznie.  Żadnemu człowiekowi i żadnej religii nie udało się i nie uda się wyleczyć człowieka z tej choroby. 

 

Jednym jedynym lekarzem, który może i potrafi usunąć ten śmiertelny wirus i uleczyć jest Chrystus.  On, posłuszny ojcu może usunąć ten grzech nieposłuszeństwa.  Usuwa go wtedy, gdy w posłuszeństwie Jemu samemu przychodzisz i wyznajesz bezpośrednio przed Chrystusem , że i ty skażony jesteś tym wirusem i prosisz o uleczenie.  Jest to jedyny sposób, jedyna metoda na ten najbardziej śmiertelny wirus.  Wirus nieposłuszeństwa. 

 

W ten sposób odpowiedzią na pytanie: W jaki sposób ten grzech nieposłuszeństwa można usunąć, raz i na zawsze?  Odpowiedzią jest: grzech nieposłuszeństwa można usunąć tylko krokiem posłuszeństwa.  Pełnego  posłuszeństwa Chrystusowi.  Co w innych miejscach nazwane jest też wiaro w Chrystusa, albo posłusznym zawierzeniem tylko Chrystusowi.

 

Nie możesz wyobrazić sobie Boga przez obrazy, ale możesz poznać żywego Stwórcę.
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

 

       Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 


Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! 

A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!