Uwalnianie od demona

  Jezus mówi: “Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym jednak, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.” (Ew. Marka 16:16-18)    Kto uwierzy - w co uwierzy?  W to co jest napisane w Biblii !  

 

Bob Larson wykonuje tę służbę ponad dwadzieścia lat. Jego sposób i kroki są konsekwentne według zasady – masz prawo i autorytet w imieniu Jezusa polecić demonom, złamać ich wolę, ale nie masz autorytetu złamać wolnej woli człowieka. Jeżeli człowiek powie, że chce aby demon w nim był, twoja rola jest zakończona.   Bob Larson zwykle najpierw pyta osobę czy wolą jej jest uwolnienie od demona. Gdy odpowiedź jest – tak, wtedy zadaje parę pytań co do wiary w Jezusa Chrystusa. Gdy odpowiedź jest pozytywna, modli się. Wtedy dopiero zaczyna rozmowę z demonem lub z demonami.

 

Najpierw czyni rodzaj wywiadu aby rozpoznać kto oni są. Zadaje pytania dlaczego opanowali osobę, kiedy to się stało i ilu ich jest.   Gdy już ma rozpoznanie, zmusza demona do wyjścia z osoby. Jego finałowym aktem jest aby demon powtarzał za nim słowa, w których sam demon mówi że zostaje wysłany na dno otchłani. Demony niechętnie to mówią, nie chcą to wypowiedzieć, ale widząc – słysząc determinację Bob Larson, wypowiadają słowa, “I am going to the pit.” (Ks. Izajasza 14:15)  

 

Ten krótki film został nagrany w jednym z kościołów, kiedy Bob Larson był na wizycie w Rosji. Uwalniana kobieta, Marina miała życie pełne problemów i męki. Rozmowa jest prowadzona po rosyjsku przez tłumacza. Marina, która ma za sobą cztery rozwody, nie mówiła nigdy po angielsku. W jednym momencie Bob Larson odkrywa ze zdumieniem że demon zna angielski. Nakazuje mu że od tej chwili rozmowa będzie po angielsku. Demon mówi że nie, ale później odpowiada po angielsku...

 

 

 

Nasza walka nie jest przeciw ludziom ale przeciw mocom Złego i mocom ciemności  (Efezjan 6:10-16 – tekst w rozwinięciu)

 

10. Podsumowując, bądźcie mocni w Panu [otrzymuj moc od Niego i bądź umocniony swoją jednością z Nim] i w sile Jego [bezgranicznej] potęgi.

11. Załóżcie pełną zbroję Bożą (bo Jego słowa są jak wspaniała zbroja w silnie uzbrojonym żołnierzu), abyście mogli [z powodzeniem] stawić czoła wszystkim planom, strategiom i oszustwom diabła.

12. Nasza walka nie jest przeciwko sile ciała i krwi, [walcząc tylko z fizycznymi przeciwnikami,] ale przeciw władzom, przeciw mocom tego świata ciemności, przeciw duchowym siłom złego i zła (zarządzającym w nadziemskich) miejscach [atmosfery].

13. Dlatego załóżcie pełną zbroję Bożą, abyście byli w stanie [zwycięsko] sprzeciwić się i stanąć na gruncie (Biblii) w złym dniu [niebezpieczeństwa] i uczynić wszystko, czego wymaga kryzys, aby stać mocno [na twoim miejscu, w pełni przygotowanym, nieustraszonym, zwycięskim].

14. Stańcie mocno na gruncie [nauki biblijnej,] będąc opasany szerokim pasem prawdy (integralności osobistej, odwagi moralnej) wokół twego pasa i ubrany w tarczę popiersia sprawiedliwości (prawego serca),

15. i założoną na nogi Ewangelię pokoju w przygotowaniach [aby stawić czoła nieprzyjacielowi ze stabilną stałością i gotowością wypracowaną przez dobrą nowinę - Słowo Boże].

16. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, [ochronną] tarczę wiary, (w to co napisane) którą (to wiarą) możecie zgasić wszystkie ogniste strzały złego.

 

Sześć elementów zbroi wymienione powyżej:

Pas prawdy – znamy prawdę Bożą zapisaną w Biblii, chodzimy według tego.

Tarcza popiersia sprawiedliwości – jesteśmy sprawiedliwi przed Bogiem, bo usprawiedliwieni w Jezusie.

Nogi wyposażone w gotowość głoszenia ewangelii pokoju – mówimy innym co Jezus uczynił dla nas i w nas i że może On to uczynić „dla ciebie.”

Tarcza wiary – wierzymy, nie w wiarę, ale we wszystko to co napisane w Biblii i żyjemy według tego.

Hełm zbawienia – wiemy, wierzymy że jesteśmy zbawieni, wybawieni w Jezusie Chrystusie.

Miecz ducha – dzięki Jezusowi - jestem duchem, posiadam duszę i zamieszkuję w ciele.

 

Te wszystkie sześć wymienionych elementów zbroi należą do ludzi zbawionych w Jezusie. Jednak możemy w nich codziennie chodzić lub nie chodzić. Żołnierz może posiadać najlepszą zbroję w swoim mieszkaniu, ale ta zbroja nie zabezpieczy go dopóki nie założy jej każdego dnia.

 

Aby w tej zbroi chodzić - pierwsze, konieczne jest aby być świadomym posiadania jej. Aby być świadomym posiadania wszystkich elementów duchowej zbroi. Potrzebne jest rozumieć, wiedzieć, zdawać sobie sprawę, być przekonanym, utwierdzonym, że się te elementy zbroi posiada.

 

Następnie, codziennie postępować, reagować, wyrażać się i działać tak jak jest napisane w Biblii. Otaczający nas świat duchowy, również ten zły, ciemny świat duchowy patrzy na nas, słyszy nas i wie, dokładnie wie czy chodzimy w tej zbroi.

 

Zbawieni jesteśmy w jednym momencie, nasz umarły duch staje się nowo-narodzonym duchem w jednym momencie. --Czytaj na ten temat w zakładce, "Czytelnia" a następnie pod tytułem: "Czy wiesz na pewno?" 

Zbawianie duszy zajmuje czas. To odnawianie naszego umysłu zajmuje czas, (Rzym. 12:2) Stare przyzwyczajenia, stare poznanie, (pamięć starego mózgu 'komputera') ma być stopniowo wymieniana na nowy przez karmienie się tym co w Biblii. Czytaj na ten temat w zakładce -- "Rozważania Biblijne" a następnie pod tytułem: "Duch, dusza, ciało"

 

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!