W jaki sposób należy przyjmować Chrystusa?

Ew. Luk 10:1+8-11

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał….  Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą;  uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.  Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie:  Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.

Pytanie:   W jaki sposób należy przyjmować Chrystusa?

Ew. Jana 12:48

Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.

Chrystus wysłał 72 swoich uczniów aby szli przed Nim do miast i wiosek, po co?  Aby przygotować ludzi na przyjęcie Słowa Bożego, na przyjęcie Chrystusa. Teraz religie i ludzie wymyślili różne własne sposoby na przyjmowanie Chrystusa. A jak należy przyjmować Chrystusa według nauki Chrystusa, według słów samego Chrystusa? Zawsze gdy pragniemy coś rozumieć dobrze jest udać się tam i do tego co stało się na początku. W ten sposób przeczytajmy fragment zapisany na początku Ew. Ap. Jana. Zaraz na początku pierwszego rozdziału czytamy: (Jan 1:1-14)

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.  Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.  …A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. ..  Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.  Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -  .

Czy możemy oczekiwać, czy możemy domagać się lepszego, bardziej jasnego wytłumaczenia?  Słowo Boże jest tym które było na początku i które było od początku. Jednocześnie Słowo Boże to sam wielki Bóg, Stwórca. Jednocześnie Słowo to właśnie Chrystus. Gdy to Słowo Boże, czyli Chrystus przybył z nieba na ziemię przybrał na siebie ludzkie ciało – jak czytaliśmy, Słowo Boże stało się ciałem. Ciało zostało ukrzyżowane, czyli zniszczone ale Słowo Boże, Chrystus żyje nadal. To Słowo Boże, Chrystus zostało zapisane z mocą Ducha Chrystusowego na kartach Biblii.

Gdy czytasz Pismo Święte, to poznajesz Słowo Boże, poznajesz Chrystusa. Jeżeli czytasz i przyjmujesz Słowo Boże, to słowo ma moc aby zmienić twoje życie na nowe życie. To Słowo ma moc uczynić cię dzieckiem Bożym. Jeśli czytasz i nie przyjmujesz to nie poddajesz się mocy Słowa Bożego i to Słowo nie pracuje w twoim życiu, nie zmienia cię nie czyni cię nowym. Jeśli nie przyjmujesz, nawet nie możesz go zrozumieć. Tak jak czytaliśmy przed chwilą.  ..  Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.  Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Inne miejsca w Biblii objaśniają nam to jeszcze bardziej dokładnie co znaczy przyjąć Słowo Boże, co znaczy przyjąć lub nie przyjąć Chrystusa.

W Ew. Luk. 8:11-15 czytamy objaśnienie Chrystusa, który porównuje Słowo Boże do ziarna zasianego na polu obok drogi. Czytamy tam:  Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże.  Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To (ziarno), co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu.  W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość.

 Odpowiadając na pytanie:  W jaki sposób należy przyjmować Chrystusa?  Aby dać prawidłową odpowiedź trzeba pamiętać że Słowo Boże to sam Bóg, Stwórca wszystkiego, że Słowo Boże to Chrystus i że to Słowo Boże zostało dla nas zapisane mocą Ducha na kartach Biblii. Czytając to Słowo, lub słuchając gdy ktoś czyta, jeśli to Słowo przyjmujemy, przyjmujemy Chrystusa i wtedy to Słowo, żywy Chrystus działa z mocą w naszym życiu. Chrystus, Słowo Boże Daje nam poznanie i zrozumienie siebie, świata, daje nam poznanie zrozumienie Chrystusa, poznanie Boga i Stwórcy. Daje nam tez poznanie samego siebie. Wszyscy ludzie są stworzeniem Bożym, ale nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Słowo Boże przyjmowane z wiarą czyni nas dzieckiem Bożym.

Czytaj codziennie Pismo Święte.  Poznaj dokładnie naukę Bożą.  Poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża.  Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd.  Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie.  Teraz i w wieczności.

Dodaj komentarz