PenPalsUSA.net

Jeżeli znasz język angielski i pragniesz mieć kontakt z osobą w USA, strona  PenPalsUSA.net jest przygotowana dla Ciebie.

Drukuj