Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 Kronik 10:13-14

Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił wobec Pana, przeciw słowu Pańskiemu, którego nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u wróżbiarki, a nie radził się Pana; On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego. 

 

Pytanie: Czy wróżbiarskie ceremonie Andrzejkowe to ceremonie chrześcijańskie, czy pogańskie?

 

Dz. Apostolskie 16:16-18

Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to, biegnąc za Pawłem i za nami wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł.

Jak zareagowaliby Polacy gdyby im ktoś powiedział że większość Polaków to poganie? Obrazili by się, czy tak? Na pewno by się obrazili. Pismo Święte i nauki apostołów dzielą świat na Żydów, pogan i chr ześcijan. U Stwórcy nie ma innego podziału. To samo Pismo Święte mówi też o poganach nawróconych, czyli zbawionych i nie zbawionych. Kto to jest poganin? Czym charakteryzuje się poganin? Poganin to człowiek, który wierzy w różne bóstwa i różne moce, w moce nadprzyrodzone. Poganin to ten, który wierzy we wróżby i tak zwany los szczęścia. Apostoł Piotr tak pisze w swoim 1-szym Liście o ludziach, którzy kiedyś byli poganami a teraz przyszli do Chrystusa i stali się chrześcijanami:

Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie.

 

(1 Piotr 4:3) Tak żyją poganie według słów ap. Piotra.

Nie musimy dużo materiałów historycznych studiować aby przekonać się że takie święta jak Noc Świętojańska, Andrzejki czy św. Mikołaj to święta czysto pogańskie. Słyszymy to nawet w oficjalnych komentarzach radiowych i czytamy o tym w polskiej prasie. Jak nazwiemy ludzi, którzy celebrują święta pogańskie? Jak nazwiemy ludzi którzy wierzą we wróżby pogańskie? Jak nazwiemy ludzi którzy wierzą we wróżby z tym związane? Musimy tu zdecydować, czy są to chrześcijanie w strojach pogańskich, czy też są to poganie?

Przed chwilą cytowany był fragment z Dz. Ap. gdy za ap. Pawłem szła dziewczyna, opanowana przez demona, który wróżył.

Co ta dziewczyna mówiła o ap. Pawle? Mówiła ona najlepsze słowa i mówiła prawdę: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. Mimo, że mówiła piękne słowa i mówiła prawdę, ap. Paweł powiedział do demona: Rozkazuje ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Widzimy tu wyraźnie, że można coś nazywać świętym, chociaż jest to przeciwne wszelkiej świętości. Widzimy, że i demony mówią czasem piękne słowa i dlatego tak łatwo być zwiedzionym. Mam nadzieję, że nikt ze słuchaczy Wiara i Wolność nie ma problemu z odpowiedzią na pytanie, czy wróżbiarskie ceremonie Andrzejkowe to ceremonie chrześcijańskie, czy pogańskie?

Pamiętajmy też, że król Saul zasięgał rady u wróżbiarki, a nie radził się Panał On więc (to znaczy Pan Bóg) zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego. (Ks. Jeremiasza 17)

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj