Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

       Ew. Łuk. 18:42-43

 Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

 

Pytanie: Dlaczego nigdzie nie napisane jest, że powinniśmy dodawać chwałę Bogu, ale że mamy oddawać chwałę Bogu?

 

Dz. Apost. 17:24-25

 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.

 

Aby zrozumieć wolę Bożą w tym względzie potrzebna jest podstawowa znajomość matematyki. Koniecznym jest tu znać dodawanie i odejmowanie. To dodawanie i odejmowanie dotyczy całego stworzenia ale nie dotyczy Stwórcy. Wszystkiemu co zostało stworzone możemy coś dodać lub coś ująć. Ta matematyczna reguła ma jeden wyjątek, nie ma zastosowania w przypadku Stwórcy. On jest Pełnią, On jest wszystkim. Jest kompletny i nie brak Mu niczego. Stwórca stworzył co stworzył i może stworzyć jeszcze, cokolwiek zapragnie.

 

Ponieważ jest On Pełnią i od Niego wszystko pochodzi, człowiek nie może nic mu dodać. Człowiek nie może uczynić dla Stwórcy nic czego On nie ma i co On potrzebuje. Nie możemy Mu nic dodać, ale mamy obowiązek przyznać i wyznać kim On jest naprawdę. Dlatego właśnie nie napisane jest że mamy dodawać chwałę Bogu.

 

Co znaczy więc oddawać chwałę Bogu? Oddawać - w tym przypadku, znaczy uznać i wyznać to kim Stwórca jest naprawdę.

To, że Stwórca jest Pełnią i niczego nie potrzebuje jest faktem. Oddawać, znaczy potwierdzić ten fakt. Zgodzić się z tym faktem..

To jest tak jakby ktoś powiedział: To jest moje – oddaj mi to! Oddawać chwałę Stwórcy znaczy też podziwiać Stwórcę za to kim jest, co uczynił i co czyni. Nie oddawanie chwały Bogu, jest równoznaczne z brakiem uznania kim Pan Bóg jest naprawdę.

Znaczy też sprzeciwianie się faktom i sprzeciwianie się prawdzie..

 

I jeszcze jedno. Oddawanie chwały stworzeniu, tej chwały która należy się wyłącznie Stwórcy, to ignorancja Pana Boga, to demonstracja osobistego buntu przeciwko porządkowi jaki Pan Bóg stworzył. To rebelia wobec Stwórcy.

 

W ostatniej księdze, Ks. Ap 4:11 czytamy:

 Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj