Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

 

Ew. Luk 2:4-7
"Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, …"
 
Pytanie: Jak długo Józef i Maria nie współżyli fizycznie ze sobą?
 
Ew. Mat 1:24‑25
"Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,  lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. –" 
 
Dzisiejsza odpowiedź jest bardzo prosta i jasna i nie wymaga długiego komentarza. 
Jak długo Józef i Maria nie współżyli fizycznie ze sobą? Odpowiedź – aż  urodziła Syna.Józef i Maria nie współżyli ze sobą do czasu aż Maria urodziła Chrystusa. W innym  polskim tłumaczeniu pisze, że Józef  nie obcował z Marią - dopóki nie powiła syna.
 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj