Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

 

Ks.Wyjścia 3:15
"Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia".
 
 Pytanie: Czy modlitwa do Boga, który nazywa się Allah, lub po prostu bóg, to modlitwa do Stwórcy?
 
 1 List do Tymoteusza 2:5
"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,"
 
Czasem czytamy, lub oglądamy w telewizji jak przywódcy różnych religii spotykają się na wspólną modlitwę i mówią że modlą się do Boga. Do jednego Boga. Czy na pewno modlą się do tego samego Boga? Czy raczej każdy z tych ludzi modli się do swojego boga, lub bożka. Jedno jest pewne.Każdy z tych przywódców religijnych modli się do takiego boga, czy bożka do którego modli się codziennie.
Do tego, do którego modli się jego religia. Jeśli ktoś z tych przywódców religijnych codziennie modli się do jakiegoś człowieka, to oczywiście ten człowiek do którego się modli jest dla niego bogiem.. Bo bogiem naszym jest ten, czy ta do której modlisz się regularnie, w kogo i komu wierzysz. W kim masz nadzieję. Komu ufasz.To jest twój bóg. 
 
W czasach Starego Testamentu, ten prawdziwy, żywy Bóg, aby wyraźnie określić siebie, aby odróżnić siebie od innych bogów, powiedział: "Ja Jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba". Lub gdzie indziej powiedział: "ja jestem Jehowa".  Jeżeli Izraelita mówił o Bogu i zaznaczył że ma na myśli Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba, to wszyscy wiedzieli, że mówi o żywym Stwórcy. Powiedzieć samo słowo bóg nie wystarczało, bo inne ludy i narody też mówiły o bogu, ale o innym bogu. A jak jest teraz, w czasach Nowego Testamentu? Dzisiaj nie możemy mówić o żywym, jedynym Bogu, jeśli nie łączymy to z imieniem Jezusa Chrystusa, syna Bożego. Bo bez Chrystusa żaden człowiek nie ma dostępu do Stwórcy. Nie ma dostępu również w modlitwie.Nie ma dostępu teraz i nie ma dostępu, gdy umrze.  
 
Tak więc, gdy spotykają się różni przywódcy religijni i wszyscy modlą się do boga, ale nie za pośrednictwem Chrystusa, każdy modli się do boga swojej religii, ale nie do Stwórcy.Jeśli chcemy poznać to dokładniej, najlepiej przeczytać jak modlili się apostołowie.
Na przykład Ap.Paweł tak to przedstawia w 2 Kor.  R. 5 (20) "Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem".
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj