Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym 3:23
"... wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,..."
 
Pytanie: W jaki sposób widzimy, że Chrystus był bez grzechu?
 
Ew. Jana 8:28‑29
"Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba".
 
Ważnym pierwszym punktem od którego należy zacząć to fakt że nigdy nie było człowieka na ziemi i nie ma takiego człowieka, który by nigdy nie grzeszył. Tutaj znajdujemy też odpowiedź, co to jest grzech.Jest to nieposłuszeństwo, czyli nie wykonywanie woli Bożej, zawsze, - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez całe swoje życie.  
 
Jednym jedynym żyjącym na ziemi kto był w stanie to wykonać był Chrystus. Jednym jedynym żyjącym na ziemi kto nigdy nie zgrzeszył. Są jeszcze inne elementy które dowodzą, że Chrystus był bez grzechu, ale to że zawsze czynił On dokładnie to co się Bogu Ojcu podoba pozwala nam zobaczyć w jaki sposób ta stu procentowa bezgrzeszność Chrystusa realizowała się w każdej godzinie i w każdej minucie życia Chrystusa. Jego słowa, które czytaliśmy przed chwilą:"bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba", są potwierdzeniem dla nas o bezgrzeszności Chrystusa. 
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj