Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Kolosan 1:15‑16
"On (Chrystus)  jest obrazem Boga niewidzialnego ‑ Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebie, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone".
 
Pytanie: Kto istniał najpierw, Chrystus, czy Jego matka Maria?
 
Ew. Jana 17:5
"A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wcześniej, zanim świat powstał".
 
Chrystus mógł przybyć na ziemię w jakikolwiek inny sposób. Mógł przybyć w złotym powozie. Mógł przybyć na pięknym białym koniu. Pan Bóg wybrał sposób zwyczajny, ludzki. Aby Chrystus urodził się tak jak każdy inny człowiek. Chrystus podkreśla to często mówiąc o sobie: "Syn Człowieczy".
Ten sam Chrystus, przy wielu okazjach mówi, że istniał zanim istniał człowiek.Np. w Ew. Jana 17:24 czytamy:
"Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata".
A w Ew. Jana 8:58:"Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham był , Ja jestem". K.cytatu
 
Abraham żył około 2000 lat wcześniej niż żyła Maria, a Chrystus mówił, że zanim Abraham był On (Chrystus) już istniał. W ten sposób odpowiedzią na pytanie: Kto istniał najpierw, Chrystus, czy Jego matka Maria?  Odpowiedź jest oczywista, według słów samego Chrystusa:  "A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wcześniej, zanim świat powstał".
 
Bo jak czytaliśmy w L. do Kolosan: "Wszystko przez Niego (Chrystusa)  i dla Niego zostało stworzone". Jeżeli wszystko, to i Maria matka Chrystusa stworzona została przez Chrystusa. Jest to niezwykłe, najpierw Maria została stworzona przez Chrystusa, aby później urodzić Chrystusa. 
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj