Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz.  Apost.  13:38‑39
"Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że oznajmiamy wam odpuszczenie grzechów przez Niego: Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego (Chrystusa) usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym."
 
L. do Rzym 10:13
"Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony".
 
Pytanie: Gdyby Hitler w ostatniej godzinie swojego życia zawołał do Chrystusa o przebaczenie,wszystkich grzechów, czy Hitler byłby zbawiony?
 
Ew. Łukasza 23:39‑43
"Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież ‑ sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.  Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju".
 
W oczach większości ludzi zbawienie kojarzy się z wypełnianiem przykazań, zasługami i dobrymi uczynkami, albo ze świętymi, którzy żyli tak zwanym świętym życiem. A gdyby zapytać: a co z tobą? Najczęściej odpowiedzią jest:  >nie wiem!<
 
Jeśli masz problem ze zrozumieniem tego, to albo nie czytasz i nie znasz Pisma Świętego, albo gdy czytasz, Słowo Boże nie jest dla ciebie pierwszym i ostatnim, nie jest  jedynym autorytetem w nauce o człowieku i o planie Bożym dla człowieka. Bo jeśli zbawić się możesz przez dobre uczynki, przez zasługi, to Chrystus umarł niepotrzebnie - jak pisze ap. Paweł, albo też Chrystus nie umarł za ciebie. A jeśli Chrystus umarł niepotrzebnie, to czy Pan Bóg pomylił się w swoim planie? Gdzieś tutaj istnieje błąd. A jeśli jest błąd, to czy błędem jest Boży plan, czy błędem jest ludzkie myślenie.  
 
Dlatego aby odpowiedzieć na pytanie: Gdyby Hitler w ostatniej godzinie swojego życia zawołał do Chrystusa o przebaczenie, czy Hitler byłby zbawiony?  Aby na to odpowiedzieć, koniecznym jest odpowiedzieć na pytanie. Czy Boży plan zbawienia człowiek jest pomyłką? Jeżeli Boży plan nie jest pomyłką, to gdyby Hitler w ostatniej godzinie swojego życia zawołał do Chrystusa o przebaczenie wszystkich grzechów, Hitler byłby zbawiony? Jednym z dowodów na to jest przykład przestępcy na krzyżu, który nie miał czasu na dobre uczynki, na zasługi i na święte życie. Przestępca na krzyżu nie miał też ostatniego namaszczenia, a Chrystus zapewnił go, że
"Dziś ze Mną będziesz w raju." Czy obydwa przestępcy poszli z Chrystusem do raju?  Nie!  Dlaczego?  Bo mimo że przestępców było tam dwóch, tylko jeden z nich zaufał Chrystusowi że tylko On, Chrystus może go zbawić. 
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj