Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 12:26‑27
"A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny.Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę".
 
Pytanie: W jakim celu Chrystus przybył na ziemię pierwszy raz i w jakim celu Chrystus przybędzie po raz drugi?
 
L. do Hebr 9:27‑28
"A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują".
 
W ciągu całego roku ludzie celebrują dużo różnych świąt. Wśród nich dwa największe, pod koniec roku, w grudniu - pamiątka narodzenia Chrystusa. I drugie na wiosnę - pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dla większości ludzi na tym cała historia kończy się. Chrystus urodził się, umarł, zmartwychwstał i wszystko to należy już do przeszłości i do historii. Kiedyś uczyli nas że Chrystus nadal ofiarowuje się znów i znów, ofiarowuje się magicznie na ołtarzu w każdą niedzielę. A jak uczy nas Pismo Święte? Tak jak czytaliśmy przed chwilą, "Chrystus raz jeden był ofiarowany". Nie raz w miesiącu, nie raz w roku, ani nie raz w każdą niedzielę, ale tylko jeden jedyny raz - tam na krzyżu. Jeden wiersz wcześniej, w wierszu 26-tym czytamy: "Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie". I znów to samo podkreślenie - raz jeden!  
 
Jeden raz człowiek zgrzeszył, tam na początku, aby on i wszystkie następne pokolenia były skażone grzechem. Jeden raz zgrzeszysz aby być przekreślonym wobec doskonałej świętości Bożej. Dlatego jeden raz Chrystus ofiarował siebie, aby dać tobie i mnie jedyną szansę pojednania ze Stwórcą. Na tym jednak Boży plan dla człowieka nie kończy się. Jak czytaliśmy:"drugi raz (Chrystus) ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują". Jeżeli wierzymy słowom Pisma Świętego, Chrystus uczyni jeszcze coś ważnego. Co uczyni?  Chrystus przyjdzie po raz drugi. Ważnym jest aby pamiętać po co przyjdzie jak również ważnym też jest do kogo Chrystus przyjdzie po raz drugi. Przyjdzie aby zbawić. Czy zbawić wszystkich?  Nie, nie wszystkich. Przyjdzie aby zbawić tych którzy Go oczekują.   
 
Czy wszyscy oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa? Niestety, nie. Bardzo niewielu ludzi, nawet tych religijnych oczekuje ponownego przyjścia Chrystusa. Chrystus nikomu nie narzucał się gdy przybył po raz pierwszy, ani też nie będzie nikomu narzucał się gdy przybędzie po raz drugi. Stąd wynika prosta prawda. Chrystus przybędzie do tych tylko, którzy Go oczekują. Którzy Go z utęsknieniem oczekują, każdego dnia. 
 
Apostoł Paweł tak pisze do ludzi którzy oczekują ponownego przyjścia Chrystusa. Zapisane jest to w 1-szym L. do Kor. 1:(5-8)  
"W Nim (Chrystusie) bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa"
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj