Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Mat 16:19 Chrystus mówi do ap.Piotra:
"I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

 

Pytanie: Kto jeszcze oprócz apostoła Piotra otrzymał przywilej związywania i rozwiązywania ważnych spraw ludzkich?

 

Ew. Mat 18:15‑18
"Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

 

Najpierw zastanówmy się co znaczy to - zwiążesz, rozwiążesz na ziemi będzie związane, lub rozwiązane i w niebie. O różnych związaniach i rozwiązaniach możemy myśleć, ale najbardziej ważnym i widocznym związaniem jakiego doświadczają ludzie na ziemi, jest związanie człowieka grzechem. Większość ludzi jest tak bardzo i tak silnie związanych mocą grzechu, że żadna ludzka siła nie może tego rozwiązać. Ludzie ci żyją związani i umierają związani mocą szatana i związani mocą grzechu.. Nie tylko tak żyją, ale i tak umierają. A gdy umierają związani grzechem, to i tam po śmierci będą konsekwencje tego związania.

 

Pan Bóg w swojej łasce poprzez ludzi daje możliwość tym związanym ludziom trwałego rozwiązania ich majdanów. Rozwiązanie to nie odbywa się mocą ludzką, ale mocą Chrystusa przy użyciu ludzi. Każdy kto zobaczył to wielkie swoje związanie grzechem i skierował swoją wolę i swoje serce do Chrystusa, jest uwolniony od tego związania. Wtedy człowiek ten mówi innym jak Chrystus rozwiązał jego kajdany i inni, którzy są otwarci i gotowi na taką wiadomość też doświadczają rozwiązania kajdanów grzechu w ich życiu. Widzimy to bardzo wyraźnie kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, jak ap. Piotr i inni apostołowie oraz uczniowie szli do ludzi, głosili Chrystusa i kajdany grzechu rozwiązywały się natychmiast. Ludzie stawali się wolnymi i byli wdzięczni Panu Bogu za Chrystusa.

 

Czytaliśmy też, że jeśli w społeczności ludzi wierzących powstanie konflikt między braćmi duchowymi należy osądzić sprawę w oparciu o świadków. Jeśli jedna ze stron skłóconych nie chce się pogodzić, należy powiadomić społeczność kościelną. Braci i siostry w Kościele. Jeżeli ta osoba nie posłucha też braci i sióstr ze społeczności kościelnej, należy pozostawić tego człowieka tak jak jest - z jego sprawą nie rozwiązaną. Jeśli ten człowiek umrze w takim stanie, konsekwencje jego upartości będą miały odbicie tam w niebie. Jeśli problem konfliktu zostanie rozwiązany, tak też będzie to uznane po jego śmierci, w niebie. W ten sposób odpowiedź na pytanie: Kto jeszcze oprócz apostoła Piotra otrzymał przywilej związywania i rozwiązywania ważnych spraw ludzkich? Taki przywilej mają wszyscy bracia i siostry w społeczności Kościoła, którego głową jest sam Chrystus.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj