Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Hebr 2:2‑3
"Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy /kary/, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je słyszeli".
 
Pytanie:  Jakie jest inne słowo, które znaczy to samo co słowo grzech?
 
L. do Rzym 5:19
"Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi".
 
Coraz mniej słyszymy to słowo, coraz mniej jest ono popularne. Grzech jest tym słowem. Jeśli słyszymy o grzechu, to często w żartach. Nawet przedstawiciele religijni unikają używania tego słowa. Zastąpiono je innymi, na przykład niemoralność. Z drugiej strony, jak często zastanawiamy się co naprawdę znaczy słowo grzech. Na przykład istnieje nazwa grzech pierworodny. Większość ludzi nie wie co to znaczy. Pismo Święte nie używa nazwy grzech pierworodny, ale słowo grzech wymienione jest w Biblii blisko tysiąc razy. Jest inne słowo, które znaczy to samo co grzech. Bo grzech to nic innego, ale postawa człowieka. To pozycja człowieka względem Stwórcy i innych ludzi. To że ludzie czynią źle jest wynikiem ich postawy. Jak ta postawa, czy pozycja nazywa się?  Jest to nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo stworzenia wobec Stwórcy.  
 
Jak czytaliśmy przed chwilą:  "Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami"... Adam i Ewa będąc nieposłuszni słowu Bożemu zasiali nasienie grzechu.  Od tamtego czasu każdy człowiek rodzi się nieposłuszny i zbuntowany wobec Stwórcy. Niektóre religie uczą nas, że grzech pierworodny można wymazać kilkoma kroplami wody. Ale jak usunąć grzech nieposłuszeństwa?  Czy wystarczy parę kropel wody i hokus pokus wykonane nad człowiekiem?  Nie. Jest to niemożliwe.  
 
Wracając jeszcze raz do cytatu z Listu do Rzymian: "Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi".  Słowo grzech i słowo nieposłuszeństwo, znaczą to samo. W ten sposób tak jak nieposłuszeństwo pierwszego człowieka zasiała grzech, tak posłuszeństwo Chrystusa usprawiedliwia ludzi z tamtego grzechu i ze wszystkich innych grzechów. Czy usprawiedliwia tak automatycznie, wszystkich ludzi?  Tylko tych, którzy w swoim posłuszeństwie dla Słowa Bożego przyjdą i zwrócą się o to do Tego który ma moc usprawiedliwić. Do Chrystusa.  Bo On jest również Słowem Bożym. On będąc bez grzechu w posłuszeństwie przed Ojcem poszedł na krzyż, a teraz ma moc oczyścić ze wszystkich grzechów, raz i na zawsze każdego kto w posłuszeństwie przyjdzie do Niego.
 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj