Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Jerem. 33:9
"Jerozolima zaś będzie radością, chwałą i dumą wśród wszystkich narodów ziemi, które usłyszą o dobrodziejstwach, jakie jej wyświadczyłem. Będą się one lękać i drżeć wobec wszelkich przejawów dobroci i pomyślności jaką jej dałem".

 

Jerozolima to jedyne miasto, które Pan Bóg nazywa świętym.

 

Pytanie: Czy Jerozolima to już tylko przeszłość i historia, czy jest to niezwykłe miasto przyszłości?

 

Apok. 21:1‑2
"I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte ‑ Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża"

 

Jerozolima albo Syjon, bo to miasto ma dwa imiona. Miasto budowane i miasto niszczone i znów miasto budowane i miasto w ruinach. Walki o Jerozolimę trwały przez wieki i walki trwają nawet i dzisiaj. Jeśli Jerozolima, to i świątynia wybudowana przez króla Salomona. Świątynia, którą Duch Boży wybrał jako miejsce dla siebie i aby ukazać tam swoją chwałę. Inne religie próbowały kopiować i kopiowały świątynię jerozolimską, ale Pan Bóg mówi, jak zapisane jest to w 2 Ks. Kronik 6 (:5‑6)
"Od tego dnia, w którym wyprowadziłem mój lud z ziemi egipskiej, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela żadnego miasta do wybudowania domu, by Imię moje w nim przebywało, i nie obrałem męża, aby był władcą nad moim ludem, Izraelem. Ale wybrałem Jerozolimę, aby tam było moje Imię, i obrałem Dawida, aby był nad moim ludem izraelskim". K. cyt.

 

Jerozolima to długa i burzliwa historia. Czy Jerozolima to już tylko przeszłość i historia, czy jest to niezwykłe miasto przyszłości? Odpowiedzią jest podwójne tak. Bo Jerozolima to historia, ale Jerozolima to też miasto przyszłości. Żadne inne miasto nie będzie tak wyróżnione i tak bogato ukazane jak nowa Jerozolima. Tak jak czytamy w księdze Apokalipsy, czyli księdze proroctw. "I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte ‑ Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. A w 27 wierszu tego rozdziału czytamy: "A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka". K. cyt. Tylko ludzie, których imię jest zapisane w Księdze Życia albo inaczej, w Księdze Baranka będą mogli wejść i przebywać w Nowej Jerozolimie.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj