Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. do Koryn. 10:1‑4
"Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała ‑ to był Chrystus".
Często słyszymy że Stary Testament jest już nieważny.
 
 Pytanie: Czy Stary Testament mówi dużo o Chrystusie? 
 
Ew. Jana 5:39
"Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo".
 
Zanim zaczniemy szukać dowodów na to czy Stary Testament mówi dużo o Chrystusie zastanówmy się kiedy Chrystus mówił przed chwilą przeczytane słowa? Chrystus wypowiedział te słowa gdy nie było jeszcze Nowego Testamentu. Mimo że nie było, Chrystus mówi że Pisma mówił o Nim. Które pisma? Oczywiście pisma Starego Testamentu. Nawet gdybyśmy już nic więcej nie szukali to te słowa Chrystusa powinny nam wystarczyć, że Stary Testament mówi o Chrystusie. 
 
Ktoś powie; tak w paru miejscach Stary Testament wspomina o Chrystusie, Mesjaszu, który ma przyjść. Czy tylko w paru miejscach? Nie w paru miejscach. Cały Stary Testament wypełniony jest obficie informacją o Chrystusie. Przez długie miesiące możesz czytać i poznawać sytuacje i miejsca które mówią o Chrystusie. Może kiedyś to uczynimy w audycji Wiara i Wolność. Są to nie tylko miejsca, które tak wprost mówią o Chrystusie. Oprócz proroctw o Chrystusie których znaleźć można ponad 300 w Starym Testamencie. 
 
W Starym Testamencie Chrystus jest prezentowany przez różne osoby i pod postacią różnych ludzi. Na przykład w Mojżeszu widzimy wyraźnie Chrystusa. Józef, ten który był sprzedany przez swoich braci do Egiptu reprezentuje Chrystusa. W Dawidzie, Salomonie i wielu innych osobach widzimy Chrystusa. Cały Stary Testament wypełniony jest obficie informacją o Chrystusie. Stary Testament w kilkudziesięciu miejscach mówi o skale, lub o kamieniu węgielnym. To właśnie te słowa;  skała czy kamień węgielny odnoszą się do Chrystusa. Bo na tej skale, którą jest Chrystus zbudowany jest kościół Chrystusa. Kto nie czyta i nie poznaje Starego Testamentu pozbawia siebie jeszcze jednej wspaniałej okazji do poznawania  Chrystusa. 
 
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj