Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Mat. 19:13‑14    
"Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie".
 
Pytanie: Czy do małych dzieci należy królestwo niebieskie? Czy tu o naszych dzieciach mowa?
 
Ew. Mat. 18:3
"Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego".
 
"Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci". Tu zawiera się cała odpowiedź.  
Jakie specyficzne cechy ma dziecko?  Dziecko przede wszystkim przypomina nam że nie tak dawno narodziło się. A więc, nie można stać się jak dziecko bez nowego narodzenia. Bez narodzenia duchowego. Tak to właśnie tłumaczy; Chrystus Nikodemowi, gdy mu mówił, a zapisane jest to w Ew. Jana 3:3
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego". Inną cechą dziecka jest że polega nie na sobie ale na ojcu, lub na rodzicach.  We wszystkich sprawach przychodzi do ojca. 
 
W ten sposób, królestwo Boże należy do takich jak dzieci i do tych, którzy się narodzili na nowo, przez poddanie swojego życia Chrystusowi, a w ten sposób Bogu. Bo w wierszu następnym, 4-tym Ew.  Mat.  Czytamy:  "Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim".
Ta uniżania postawa przed Bogiem jest jedno z najważniejszych cech nowego narodzenia i stania się dzieckiem Bożym. Bo jest tu mowa nie o dzieciach naszych ale o dzieciach Bożych, które Chrystus porównuje do małych dzieci.
 
W wierszu 6-tym tej samej Ew.  Ap. Mateusza r.  18 Chrystus mówi:  "Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych  małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza".
Ci mali, są to dzieci Boże, którzy zawierzyli Chrystusowi.  Są oni pod specjalną Bożą ochroną i jeśli takie dziecko Boże ktoś skrzywdzi, lub zgorszy, byłoby lepiej dla niego zawiesić  u szyi kamień młyński i utopić się w głębi morza.
W Starym Testamencie Bóg tak mówi o swoich dzieciach, w Ks. Zachariasza r. 2 (12)
"Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły:  Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka".
 
Bo nie ma lepszego miejsca, nie ma większego szczęścia jak być dzieckiem Bożym.
 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj