Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz. Apost.  7:41-42
"Wówczas to zrobili sobie cielca i złożyli ofiarę bałwanowi, i cieszyli się dziełem swoich rąk.
Ale Bóg odwrócił się od nich i dozwolił, że czcili wojsko niebieskie, jak napisano w księdze proroków: ..."
 
Aniołowie to niezwykłe i święte stworzenie Boże.  
 
Pytanie: Czy z powodu ich świętości i wielkości należy czcić i modlić się do aniołów?
 
L. do Kolosan 2:18‑19
"Niechaj was nikt nie odciąga od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki, nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia, nie trzyma się mocno Głowy ‑ /Tego/, z którego całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rośnie Bożym wzrostem".
 
Aniołowie pełnią niezwykłą służbę Bożą. Są pośrednikami w przekazywaniu poleceń Bożych wobec ludzi na ziemi. Są też wykonawcami poleceń Bożych wobec ludzi na ziemi. Aniołowie są wykonawcami sądu Bożego, gdy należy wykonać egzekucję. Aniołowie ochraniają ludzi, tych którzy należą do Chrystusa. Są to istoty święte i posiadają moc jakiej nie posiada żaden człowiek. Aniołowie są stworzeniem niebiańskim, którzy, jak jest napisane – oglądają oblicze Boże. Dlatego ludzie oddawali i oddają cześć oraz modlą się do aniołów. Czynili tak Żydzi w czasach Starego Testamentu i czynią tak ludzie dzisiaj.  
 
Biblia mówiąc o aniołach używa czasem terminu, "wojsko niebieskie" oraz druga nazwa to "zastępy niebieskie". Żydzi, którzy czcili dzieła swoich rąk - figury byli bardzo karani. W jaki sposób?  Jak czytaliśmy przed chwilą:,  "Ale Bóg odwrócił się od nich i dozwolił, że czcili wojsko niebieskie,... "Pan Bóg "odwrócił się od nich i  dozwolił,  że czcili wojsko niebieskie"..,  Pan Bóg dopuścił do tego "że czcili wojsko niebieskie". Czytamy na ten temat i w innych miejscach, że gdy człowiek w swoich praktykach religijnych nie odróżnia Stwórcy od stworzenia i oddaje taką samą cześć stworzeniu jak i Stwórcy, Pan Bóg zamyka oczy takim ludziom i zaczynają oni brnąć w złym kierunku. Czynią coraz więcej zła i nie widzą tego.  
 
Czytamy na ten temat również w 1-szym rozdziale L.  ap.  Pawła do Rzymian 25‑27
"Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę".    K.  Cyt.
W związku z tym, wracając do pytania:   Czy z powodu świętości i wielkości aniołów należy czcić i modlić się do aniołów?  
Odpowiedź jest jednoznaczna.  Nie!  Nigdy!  Dlaczego nie?   Bo aniołowie, tak jak i ludzie, choćby najbardziej święci nie są Stworzycielami ale są stworzeniem Bożym
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj