Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Mat. 13:47
"Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju,"
 
Pytanie: W jaki sposób ludzie wchodzą do Królestwa Bożego, lub do Królestwa Niebios?
 
Ew. Luk. 5:8‑10
"Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz".
 
Chrystus chodząc po ziemi na różne sposoby tłumaczy nam jak wygląda Królestwo Boże. Chrystus podaje wiele przykładów, przedstawia przypowieści i czyni różne porównania aby pomóc nam zrozumieć jak wygląda Królestwo Niebieskie. Dlaczego człowiekowi na ziemi tak trudno zrozumieć i wyobrazić sobie jak wygląda Królestwo Boże?  Dlatego że tu na ziemi żyjemy w całkowicie innych warunkach i podlegając sile ciążenia, nawet myślami trudno nam przenieść się do innych realiów. Siła ciężkości przygniata i wciska nas w ziemię tak bardzo że skłonni jesteśmy stać się prochem. 
 
Wolność która jest w górze wydaje się nie do osiągnięcia. Bo rzeczywiście jest ona nieosiągalna o własnych, ludzkich siłach. Czasem szukamy ratunku w religii, ale później okazuje się że religia też chwyta nas w ludzkie kajdany i uzależnia od władzy religijnej. Mówią nam że kościół nas zbawi. A któż to jest kościół? Kościół to ludzie, więc znów w swoich poszukiwaniach wracamy do punktu początkowego. Chrystus tłumaczy nam że Królestwo Niebios podobne jest do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Sytuację połowu ryb. Przy łowieniu ryb jest rybak, lub rybacy. Są ryby, bardzo dużo ryb pływających w rozległych wodach. I są sieci, których celem jest schwytanie pływających ryb i odłączenie ich aby nie zmieszały się z innymi rybami pływającymi dookoła. 
 
W przypadku łowienia ludzi dla Królestwa Bożego rybakami są ludzie głoszący Ewangelię Chrystusa. Siecią jest Ewangelia, a rybami ludzie pływający w tym wielkim świecie. Jeśli jest królestwo musi być i król. Królem tego królestwa jest oczywiście Chrystus. Gdy na przykład Ewangelia jest głoszona przez radio, tysiące ludzi słucha Ewangelii. Ale tylko mały procent słuchających daje się złowić dla Królestwa Bożego. Większość, znaczna większość pozostaje poza, nie chce dać się złowić i pływa dalej w tym świecie aż do czasu gdy ginie. Biblia uczy nas też w jaki sposób człowiek staje się łowicielem ryb, czyli łowicielem ludzi dla Królestwa Bożego. Apostołowie łowili ryby całą noc i nic nie złowili. Ale gdy posłuchali Chrystusa i zarzucili sieci tam gdzie On im wskazał złowili tak dużo ryb że sieci się rozrywały. I jak czytaliśmy przed chwilą: "Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz".  
 
W jaki sposób człowiek staje się łowicielem ludzi do Królestwa Bożego?  Przede wszystkim gdy uświadomi sobie że jest człowiekiem grzesznym i wtedy przyjdzie bezpośrednio do Chrystusa, wyzna to przed Nim, wtedy Chrystus mówi, "Nie bój się",... To znaczy, mimo że jesteś grzesznikiem i nie zasługujesz na żadną nagrodę, ponieważ uniżyłeś się przede mną, " nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz". To znaczy uczynię cię rybakiem ludzi. Będziesz łowić ludzi dla mojego królestwa. Właśnie taka a nie inna droga, według planu Bożego prowadzi człowieka do Jego królestwa. Nigdy przez zasługi ludzkie ale gdy człowiek uświadomi sobie kim jest w tym ginącym świecie, przychodzi bezpośrednio do Chrystusa, w tym momencie staje się obywatelem Królestwa Niebios a Chrystus powierza mu przywilej stania się rybakiem innych kandydatów dla Królestwa Bożego.
 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj