Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Liczb 13:30‑31 i 35
"Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, [który zaczął się burzyć] przeciw Mojżeszowi, i rzekł: Trzeba ruszyć i zdobyć kraj ‑ na pewno zdołamy go zająć  Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: Nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas.
Ja, Pan, powiedziałem! Zaprawdę, w ten sposób postąpię z tą złą zgrają, która się zebrała przeciw Mnie. Na tej pustyni zniszczeją i tutaj pomrą".
 
Pan Bóg ukarał ludzi, bo umówili się że nie pójdą  na wojnę.  
 
Pytanie: Czy służba w wojsku jest niezgodna z wolą Bożą, czy wojna jest zawsze niezgodna z wolą Bożą?
 
L. do Rzym 13:1‑2
"Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy ‑ przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia".
 
Tuż przed wejściem do ziemi obiecanej Pan Bóg postanowił sprawdzić, czy Izraelici są gotowi pójść za Jego planami. Planem Bożym było zniszczyć wszystkich tych, którzy oddawali cześć i chwałę, tych którzy modlili się do różnych innych imion, a nie jedynie do imienia Stwórcy. Znaczna większość Izraela powiedziała że nie pójdą na wojnę. Dużym powodem tego był strach i brak ufności Bogu że pokonają przeciwników. Za taką postawę Stwórca ukarał Izrael. Niektórzy zapytają tutaj, czy to znaczy że Bóg ma upodobanie w niszczeniu ludzi?  Zamiast próbować to wyjaśnić, zobaczmy co Pan Bóg sam mówi w tej sprawie. 
Czytamy o tym w Ks. Ezechiela  18 (23 i 32)  "Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego ‑ wyrocznia Pana Boga ‑ a nie raczej na
tym, by się nawrócił i żył?   Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci ‑ wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie"
 
Pan Bóg nie ma upodobania w niszczeniu i zabijaniu ludzi, ale czasem człowiek i zło, które ma tak głębokie korzenie w naturze ludzkiej nadaje się do uśmiercenia jedynie przez uśmiercenie człowieka. Jak czytaliśmy,  rządy i rządzący na ziemi są pod kontrolą Boga. Stwórca używa władze rządowe, wojska i armie, tak jak używał w przeszłości, również do niszczenia zła.  Gdy ktoś czytał uważnie Stary Testament, wie jak i dlaczego tak się dzieje. 
 
Chrystus bardzo dużo mówił o miłości i pomocy, ale nie znajdujemy jednego zdania aby Chrystus potępiał wojnę, albo nauczał że wojna jest czymś niezgodnym z wolą Bożą.  Chrystus i apostołowie wielokrotnie dają przykład żołnierzy. Pamiętamy historię setnika, któremu Chrystus uzdrowił śmiertelnie chorego żołnierza.  Setnik, był to żołnierz, który miał nadzór nad innymi żołnierzami, tak jak dzisiaj jest kapral w wojsku.  Co Chrystus powiedział o setniku?  Czytamy o tym w Ew. Łukasza, r. 7 (6 i 9)
"Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu"    k.  cyt.
 
Żołnierz w wojsku ma obowiązek wypełniać polecenia zwierzchnika. Jest też różnica iść na wojnę w celu grabieży i mordowania ludzi z przyjemności, a pójście na wojnę aby niszczyć zło i agresora, którego celem jest mordowanie dla zaspokajania swojej żądzy.  Żołnierz idzie na wojnę, ale na wojnie też liczy się postawa żołnierza.  Może ktoś powie, że Chrystus nauczał iż jeżeli ktoś cię uderzy w policzek, nastaw drugi.  Tak, ale ta nauka dotyczy mnie i ciebie jako osób indywidualnych, w osobistych relacjach z innymi ludźmi. Gdyby Ameryka nie pomogła Europie w zniszczeniu Hitlera i jego agresywnych, zaborczych planów, gdzie byłby świat dzisiaj? 
 
W ten sposób odpowiedź na pytanie: Czy służba w wojsku i wojna jest zawsze niezgodna z wolą Bożą?  
Odpowiedź jest - nie!  Bo rządy i wojsko jest i było zgodne z wolą Bożą i Pan Bóg używał i czasami nadal używa rządy i wojska do prowadzenia wojen. Jednocześnie nie znaczy to że niektóre wojny mogą być przeciwne woli Bożej.
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj