Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzymian 3:10-12

Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.

 

Pytanie: Skąd Pan Bóg bierze, gdzie znajduje On ludzi sprawiedliwych – ludzi usprawiedliwionych?

 

1 L. do Kor 6:9-11

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

 

Każdy kto czyta całe Pismo Święte, być może zauważył, albo powinien zauważyć, że Stary testament dzieli ludzi na dwie grupy i Nowy Testament dzieli ludzi na dwie grupy.

Stary Testament na pogan i Żydów, a Nowy Testament na pogan i świętych. Święci nazwani są też chrześcijanami od imienia Chrystus. Prawdopodobnie wiemy kto to są poganie. To ludzie religijni, którzy modlą się do różnych imion, do różnych figur, obrazów i nigdy w życiu nie uznali Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, mimo iż słyszeli o Chrystusie. Święci, to ci wszyscy, którzy jednego dnia podjęli decyzję, aby właśnie tylko Chrystus stał się ich Panem i Zbawicielem. Jemu i wyłącznie Jemu zawierzyli swoje życie dzisiaj, i na wieczność. Wtedy zostali zapieczętowani Duchem Świętym.

 

Zwróćmy uwagę, że apostołowie, na przykład ap. Paweł, czy ap. Piotr pisze i adresuje swoje listy do świętych. Czy są to święci, tzw. kanonizowani święci? Nie. Nigdzie Pismo Święte nie pisze, że byli tacy święci, albo kiedykolwiek będą tacy święci.

 

Kim są zatem ci święci, o których, i do których adresowane jest Słowo Boże?

Są to ci ludzie, którzy w przeszłości należeli do jakiejś religii, albo nie należeli do żadnej religii - któregoś dnia gdy usłyszeli o Chrystusie podjęli decyzję i uczynili najważniejszy krok swojego życia. Postąpili dokładnie tak jak mówi Słowo Boże, na przykład te cytowane przed chwilą z listu ap. Pawła do Rzymian 10:9-10

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.

 

To, że wierzysz iż Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych, znaczy ,że wierzysz w Chrystusa. A co z tą drugą częścią: wyznasz, że Jezus jest Panem? Co znaczy Jezus jest Panem? Słowo Pan w polskim języku stało się bardzo potoczne i płytkie dzisiaj. Co znaczyło słowo Pan w Polsce szlacheckiej na przykład? Pan to władca życia i śmierci. To ten, od którego zależy moje życie i śmierć. To ten, któremu pozwoliłem zająć miejsce na tronie mojego życia.

 

Czy Chrystus jest takim Panem w twoim życiu? Bo jeśli jeszcze nie jest, to tylko pierwszy warunek jest spełniony, ale nie spełniony jest drugi. Dlatego bardzo ważne jest, aby obydwa te warunki były jednakowo potraktowane i spełnione w twoim i moim życiu, a nie tylko jeden. Dlaczego? Druga część cytowanego wiersza wyjaśnia nam to:

Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.

Całym sercem masz zawierzyć Chrystusowi, a ustami wyznać, że tak jest. Przed kim wyznać ustami? Przed Panem Bogiem i przed ludźmi. Bo to co stało się wewnątrz, w sercu jest widoczne na zewnątrz.

Gdy to uczynisz, zostajesz przeniesiony ze stanu pogańskiego do stanu świętości. Przeniesiony ze stanu człowieka, który należy do religii do nowego stanu – człowieka, który należy do Boga, według wcześniej cytowanych słów: A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

 

Nie ważne jakim byłeś, czy jesteś do dzisiaj: rozpustnikiem, bałwochwalcą, cudzołożnikiem, rozwiązłym, homoseksualistą, złodziejem, pijakiem, zdziercą, czy rozwiedzionym i w ten sposób jesteś na drodze wiecznego potępienia, gdy przyjdziesz do Chrystusa wyznasz to przed Nim stajesz się świętym. Stajesz się szczególnym świętym, uczynionym nie ręką ludzi, ale ręką Bożą.

Stajesz się szczególnym świętym, uczynionym nie za swoje zasługi, ale za zasługi Chrystusa.

A wtedy wszystkie te piękne słowa, te niezwykłe obietnice Boże, te wszystkie przyrzeczenia Pisma Świętego adresowane do świętych, będą adresowane i do ciebie.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj