Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Hebrajczyków 11:7

Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę.

 

Pytanie: Jaka jest różnica między nadzieją a wiarą?

 

L. do Rzymian 5:1-4

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję.

 

Pytanie jest do nas. Jaka jest różnica między nadzieją i wiarą? Pozornie trudno dostrzec jakąkolwiek różnicę.

Wiara i nadzieja są tak ściśle związane, że nie mogą być rozdzielone. Jednak istnieje różnica między nimi.

 

Miałem w czymś nadzieję, ale później wypełniłem tę nadzieję wiarą. Gdy to zrobiłem, mam już pewność.

 

Pierwsze, nadzieja i wiara różnią się w odniesieniu do ich pochodzenia, różnią się co do ich źródeł.

Wiara pochodzi ze zrozumienia prawdy, a nadzieja rośnie jako akt woli. „Jeszcze nie rozumiesz? Mam nadzieję że zrozumiesz.”

 

Po drugie, nadzieja i wiara różnią się w odniesieniu do ich celów.

Wiara koncentruje się na zapisanej prawdzie Bożej. Nadzieja patrzy w dobroć Boga. „Mam nadzieję, że Bóg mnie zrozumie.”

 

Najlepiej to tłumaczy List do Hebrajczyków 11:1
Wiara więc jest poręką (pewnością) tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

Wiara jest gwarancją (tytułem własności, potwierdzeniem) rzeczy oczekiwanych (z Bożą gwarancją zapisaną w Biblii) i wiara jest dowodem rzeczy nie widzianych [jest przekonaniem o ich rzeczywistości - wiara przyjmuje jako fakt istnienia tego, czego nie mogę doświadczyć fizycznymi czy psychicznymi zmysłami]. Bo gdy już je doświadczę, to po co mi wiara? Niepotrzebna, wcale !

 

 Jaka jest różnica między nadzieją a wiarą?

Gdy ktoś wierzy w Ewangelię zbawienia z łaski, to nie musimy już mówić do niego – mam nadzieję, że uwierzysz. Gdy ktoś już uwierzył to nie potrzebujemy mówić – mam nadzieję, że któregoś dnia uwierzysz.

Jeżeli ktoś nie wierzy w Ewangelię zbawienia z łaski, to możemy tylko powiedzieć – mam nadzieję, że uwierzysz.

 

W audycji Wiara i Wolność bardzo dużo mówimy i często prezentujemy Ewangelię zbawienia z łaski w Jezusie. Wobec tych, którzy nadal nie wierzą, możemy tylko dodać: mamy nadzieję że któregoś dnia uwierzysz.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj