Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Jeremiasza 17:5

To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.

 

 

Pytanie: Czy oddawanie czci świętej krowie, a modlenie się do człowieka stanowi różnicę w oczach Bożych?

 

L. do Rzym. 1:22-27

Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.

 

Religie bardzo skomplikowały tę prostą, czystą prawdę, którą podaje Stwórca. Stwórcy zależy na jednym.

Na nawiązaniu i kontynuowaniu duchowej, intymnej relacji z człowiekiem. Ludzie obmyślili różne skomplikowane metody religijne, które niby mają prowadzić do Boga, choć w rzeczywistości zniechęcają do tego i wprowadzają ludzi w błąd. Bo każda religia eksponuje człowieka i jego zasługi, a nie Stwórcę i Jego zasługi.

W otaczającym nas świecie istnieje Stwórca i stworzenie. Bardzo prosty i jasny podział. Jeśli nie jesteś Stwórcą, to jesteś stworzeniem, tak jak stworzeniem jest każdy inny, choćby najbardziej wielki i najbardziej święty człowiek. Stworzeniem jest też zwierzę.

Jeśli w swojej religijności czynisz cokolwiek nie w bezpośredniej relacji do Stwórcy, to czynisz to w odniesieniu do stworzenia. Inaczej być nie może, bo są tylko dwa elementy w tym podziale. Stwórca i stworzenie.

 

Przed chwilą czytaliśmy, że ludzie: Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy,...

Istnieje prawda i istnieje kłamstwo. Prawda pochodzi od Stwórcy, a od kogo pochodzi kłamstwo?

W powyższym cytacie Słowo Boże uczy nas co Stwórca czyni ze Stworzeniem, które oddaje cześć i chwałę stworzeniu, a nie Stwórcy.

 

Co Stwórca uczynił? Jak czytamy: Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.

 

Homoseksualizm jest właśnie konsekwencją tego nieposłuszeństwa i zamiany Bożej nauki na naukę ludzką, ta nauka ludzka uczy na przykład żeby modlić się do stworzenia, a nie do Stwórcy.

 

W ten sposób odpowiedzią na pytanie: Czy oddawanie czci świętej krowie, a modlenie się do człowieka stanowi różnicę w oczach Bożych?

Odpowiedzią jest: Nie ma różnicy z tej prostej przyczyny, że tak święta krowa jak i święty człowiek jest stworzeniem. I pisze, że oddawanie czci stworzeniu jest grzechem.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj