Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Hebr. 11:6

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.

 

Pytanie: Skąd pochodzi prawdziwa wiara?

 

L. do Rzym. 10:16-17

Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

 

Każdy człowiek w coś wierzy i są przeróżne wiary. Ludzie wierzą w siebie, wierzą w cuda, wierzą w świętych, wierzą w przeznaczenie. Ludzie wierzą nawet w wiarę. Ludzie wierzą też, że każda wiara jest dobra. Wierzyć we wszystko to jest tak jakbyś wszedł do apteki czy do Walgreens i gdy zobaczysz na półkach przeróżne lekarstwa – pomyślisz, że wszystkie te leki są dobre. Bo każde z tych lekarstw komuś na coś pomaga. Ponieważ każdy lek na coś pomaga, możemy powiedzieć, że wszystkie leki są dobre. Jeśli wszystkie są dobre to kup każdy z tych leków i połykaj w domu. Dlaczego? Bo każdy z tych leków jest dobry. Każdy coś leczy. Gdy uczynisz tak, zobaczysz jaki będzie efekt.

 

Podobnie jest z wiarą. i podobnie jest z mówieniem, że każda wiara jest dobra.

A co mówi nam na ten temat Pismo Święte? …wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym jednak, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. A wcześniej czytaliśmy, że bez wiary nie można podobać się Bogu.

Jaka jest nauka dla nas z tego co jest napisane? Znaczy to, że aby mieć wiarę, taką wiarę jaka podoba się Bogu, trzeba udać się do Słowa Bożego, do Biblii. Ponieważ wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym jednak, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Bez wiary nie można podobać się Bogu.

Wiem, że są osoby wśród słuchaczy audycji Wiara i Wolność, którzy bardzo chcą przypodobać się Bogu. I to jest dobre. To jest bardzo dobre. Ale napisane jest, że bez wiary nie można podobać się Bogu. I napisane jest, że …wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym jednak, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

 

Jaki z tego wniosek? Aby podobać się Bogu, trzeba wierzyć i koniecznie trzeba budować swoją wiarę na Słowie Bożym, na Słowie Chrystusa. A tego Słowa Bożego, tego Słowa Chrystusa nie znajdziemy nigdzie jeśli nie znajdziemy go w Piśmie Świętym.

Żadne największe dobre uczynki nie pomogą nam przypodobać się Bogu bez wiary. A tej prawdziwej wiary, która podoba się Bogu nie możemy zbudować na niczym innym jak tylko na Słowie Bożym zapisanym na kartach Pisma Świętego. Budujemy naszą wiarę, która podoba się Bogu gdy czytamy lub słuchamy Słowo Boże i przyjmujemy je z wiarą. Tak zaplanował to Pan Bóg i tylko w ten sposób można się Bogu przypodobać.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj