Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

2 L. do Tym. 4:3-4

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

 

Pytanie: Który święty człowiek jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem?

 

1 Tymoteusza 2:5

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus

 

Od czasu gdy stworzenie w swoim nieposłuszeństwie sprzeniewierzyło się Stwórcy, tam na początku, w Raju, między człowiekiem a Bogiem nastąpiła przepaść. Od tamtego czasu człowiek nie miał i nie mógł mieć bezpośredniego dostępu do Stwórcy. Gdyby Stwórca pozostawił stworzenie w takim stanie, żaden człowiek, nawet ten najlepszy nie miałby szans dotrzeć do Boga.

Dlatego Bóg zszedł na ziemię w osobie swojego syna - stał się człowiekiem, również po to, aby być pośrednikiem między grzesznym człowiekiem a świętym Bogiem.

 

Czy potrzebujesz kogoś najbardziej świętego ze wszystkich świętych, aby był twoim pośrednikiem przed Bogiem.? Bóg dał ci takiego - jest nim Jezus Chrystus.

Ponieważ jesteś człowiekiem i potrzebujesz człowieka, aby był pośrednikiem między tobą a Bogiem. Bóg dał takiego człowieka.

Jak czytaliśmy, Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus.

 

Jeżeli więc potrzebujesz pośrednika, człowieka, jest nim, człowiek Chrystus Jezus.

Taki był plan Boży i tak uczynił Bóg. Tak jak w innych przypadkach tak i tu, to co zaplanował Bóg dla wielu ludzi nie jest dobre, albo nie jest wystarczające. Religie postanowiły poprawić plan Boży. Religie stworzyły wielu innych pośredników.

 

Dlaczego religie tak czynią? Gdyż nie stosują się do tego co jest napisane. Ponieważ, gdyby religie przyjęły plan Boży, ludzie poszliby bezpośrednio do Chrystusa i władza religijna nie miałaby z tego żadnych zysków. A tak, ludzie wprowadzeni w błąd błąkają się, szukają drogi, a ponieważ nie znają Pisma Świętego, idą do ludzi, płacą pieniądze i łudzą się. Ten prosty Boży plan zbawienia dla człowieka został tak przekręcony i zaciemniony, że ludzie nie wiedzą o co naprawdę chodzi.

 

Chrystus przyszedł z nieba na ziemię i stał się człowiekiem, również po to, aby wypełnić twoje potrzeby. Ponieważ wiedział Bóg, że potrzebujesz człowieka pośrednika, dał Pan Bóg człowieka pośrednika. Dał jednego, jedynego człowieka pośrednika, Jezusa Chrystusa.

Czy tobie wystarczy to co dał Pan Bóg, czy potrzebujesz innych pośredników, tych których nie dał Pan Bóg?

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj