Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Marka 16:15-16

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 

Pytanie: Jak apostołowie wykonywali to polecenie Chrystusa?

 

Dz. Apost. 16:27-33

Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy! - krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do lochu] i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. 

A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem.

 

Chrystus przed odejściem do nieba bardzo jednoznacznie określił jak ma być głoszona Ewangelia.

Zostało to zapisane, również i dla nas. Gdy chcemy wiedzieć jak czynili to apostołowie, należy czytać Dzieje Apostolskie.

Jeśli mamy wątpliwości czy nauka, którą nam głoszą dzisiaj i sposób w jaki nam ją podają jest zgodna z nauką Chrystusa i apostołów, to właśnie czytanie Dziejów Apostolskich daje nam jednoznaczne wyjaśnienie.

 

Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł nie był jednym z 12-tu apostołów i nie słyszał tych słów Chrystusa, które wypowiedział Jezus tuż przed pójściem do nieba. Mimo to ap. Paweł czynił dokładnie tak jak Chrystus powiedział.

A jak to czynił? Tak jak czynili to inni apostołowie. Człowiekowi, który zadał mu najważniejsze pytanie jakie można zadać - co mam czynić, aby się zbawić? Apostoł Paweł odpowiedział: Uwierz w Pana Jezusa (…) a zbawisz siebie i swój dom .

 

To wszystko? Czy nie jest to proste? Powie ktoś: takie proste, że aż trudno w to uwierzyć! Może właśnie dlatego ludzie w to nie wierzą, bo wydaje im się to zbyt proste.

 

Gdyby którykolwiek z apostołów stanął tu przed nami dzisiaj i gdybyśmy mu zadali to samo ważne pytanie:

co mam czynić, aby się zbawić? Czy apostoł Piotr, na przykład powiedziałby: przyjdź do spowiedzi, a będziesz zbawiony?

Nigdy, nigdzie i nikomu Chrystus ani żaden apostoł nic takiego nie obiecywał.

 

Nie znajdujemy jednego zdania, że ten kto się wyspowiada ze wszystkich grzechów będzie zbawiony. Takiego pomysłu jak spowiedź nie znajdziemy nigdzie w praktyce Chrystusa ani apostołów.

 

Dlatego odpowiedź na pytanie: Jak apostołowie wykonywali to polecenie Chrystusa:

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 

Apostołowie tym co pytali: co mam czynić, aby się zbawić, odpowiadali:

Uwierz w Pana Jezusa (…) a zbawisz siebie i swój dom. To znaczy, powierz swoje życie Chrystusowi, albo zawierz swoje życie Chrystusowi, a zbawisz siebie i swój dom.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj