Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Mar. 10:24

Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>. 

 

Pytanie: Czy Chrystus miał kiedykolwiek dzieci?

 

Ew. Jana 1:11-13

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 

Jezus Chrystus bardzo dużo mówi o rodzinie. Co jest ważne tutaj, że Chrystus mówi o dwóch rodzajach rodziny. Mówi On o rodzinie Bożej i mówi o rodzinie, można tu nazwać, o rodzinie ludzkiej.

 

Pamiętamy wszyscy słowa z Ewangelii ap. Mateusza 12:46-50

Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

 

Tak dużo jest wśród nas i wokół nas rodzin i dzieci zrodzonych fizycznie, z krwi i kości z ojca, i matki ziemskiej, a tak mało jest dzieci zrodzonych

z Ducha Świętego.

Jest to jeden z ważnych przykładów, w których Chrystus pokazuje na czym polega różnica między rodziną ziemską a rodziną, niebiańską, między rodziną fizyczną a rodziną duchową.

 

Jeśli chodzi o dzieci, bo takie było pytanie. W Galacjan 4:27 czytamy:

Wszak napisane jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem.

 

Co to znaczy – więcej dzieci ma samotna, więcej dzieci ma niepłodna? Właśnie jest to kolejny przykład pokazujący nam różnicę miedzy rodziną fizyczną a rodziną duchową. Między dziećmi urodzonymi z krwi i kości a dziećmi zrodzonymi z Ducha Świętego. Tak dużo jest wśród nas i wokół nas rodzin i dzieci zrodzonych fizycznie, z krwi i kości, z ojca i matki ziemskiej, a tak mało jest dzieci zrodzonych z Ducha Świętego.

 

W ten sposób odpowiedzią na pytanie, czy Chrystus miał kiedykolwiek dzieci?

Odpowiedzią jest: tak, Chrystus miał dzieci, Chrystus ma dzieci, Chrystus ma bardzo dużo dzieci.

 

Czy Chrystus miał kiedykolwiek dzieci fizyczne?

Nie, Chrystus miał dzieci duchowe. Chrystus miał tylko dzieci duchowe. Chrystus miał tylko i wyłącznie dzieci duchowe. Chrystus miał i ma jedynie dzieci duchowe.

 

Dlaczego tylko dzieci duchowe?

Bo Chrystus należał i należy do królestwa nieba. A w królestwie nieba mają miejsce tylko dzieci duchowe. Tylko dzieci zrodzone z Ducha Bożego.

 

Zrodzone w jaki sposób?

Tak jak czytaliśmy w Ew. ap. Jana:

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 

Tak, dzieci duchowe rodzą się z dzieci fizycznych w chwili gdy dzieci fizyczne przyjmą Chrystusa. Ile razy przyjmą? Raz przyjmą. W jaki sposób przyjmą? Przez wiarę przyjmą.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj