Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Łuk 10:1+8-12

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał (...) Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. 

 

Pytanie: W jaki sposób należy przyjmować Chrystusa?

 

Ew. Jana 12:48

Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.

 

Chrystus wysłał 72 swoich uczniów aby szli przed Nim do miast i wiosek, po co? Aby przygotować ludzi na przyjęcie Słowa Bożego, na przyjęcie Chrystusa. Teraz religie i ludzie wymyślili różne własne sposoby na przyjmowanie Chrystusa.

A jak należy przyjmować Chrystusa według nauki Chrystusa, według słów samego Chrystusa?

Zawsze gdy pragniemy coś rozumieć, dobrze jest udać się tam i do tego co stało się na początku. W ten sposób przeczytajmy fragment zapisany na początku Ew. Ap. Jana. Zaraz na początku pierwszego rozdziału czytamy:

 

Jan 1:1-14

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. (…) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

 

Jan 1:10-12

Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak,

którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - 

 

Czy możemy oczekiwać, czy możemy domagać się lepszego, bardziej jasnego wytłumaczenia?

Słowo Boże jest tym, które było na początku. Jednocześnie Słowo Boże to sam wielki Bóg, Stwórca w swoim słowie. Jednocześnie Słowo to właśnie Chrystus.

Gdy to Słowo Boże, czyli Chrystus przybył z nieba na ziemię przybrał na siebie ludzkie ciało – jak czytaliśmy, Słowo Boże stało się ciałem.

Ciało zostało ukrzyżowane, czyli zniszczone, ale Słowo Boże, Chrystus żyje nadal. To Słowo Boże, Chrystus zostało zapisane z mocą Ducha Chrystusowego na kartach Biblii.

 

Gdy czytasz Pismo Święte, to poznajesz Słowo Boże, poznajesz Chrystusa. Jeżeli czytasz i przyjmujesz Słowo Boże, to słowo ma moc, aby zmienić twoje życie na nowe życie. To Słowo ma moc uczynić cię dzieckiem Bożym.

Jeśli czytasz i nie przyjmujesz to nie poddajesz się mocy Słowa Bożego i to Słowo nie pracuje w twoim życiu, nie zmienia cię nie czyni cię nowym. Jeśli nie przyjmujesz, nawet nie możesz go zrozumieć. Tak jak czytaliśmy przed chwilą. .. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym,

którzy wierzą w imię Jego.

 

Inne miejsca w Biblii objaśniają nam to jeszcze bardziej dokładnie co znaczy przyjąć Słowo Boże, co znaczy przyjąć lub nie przyjąć Chrystusa.

 

W Ew. Łuk. 8:11-15 czytamy objaśnienie Chrystusa, który porównuje Słowo Boże do ziarna zasianego na polu obok drogi. Czytamy tam:

Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. 

 

Odpowiadając na pytanie: W jaki sposób należy przyjmować Chrystusa?

Aby dać prawidłową odpowiedź trzeba pamiętać, że Słowo Boże to Chrystus, i że to Słowo Boże zostało dla nas zapisane mocą Ducha na kartach Biblii. Czytając to Słowo, lub słuchając gdy ktoś czyta, jeśli to Słowo przyjmujemy, przyjmujemy Chrystusa i wtedy to Słowo,bżywy Chrystus działa

z mocą w naszym życiu.

Chrystus, Słowo Boże daje nam poznanie i zrozumienie siebie, świata, daje nam poznanie zrozumienie Chrystusa, poznanie Boga i Stwórcy.

Daje nam też poznanie samego siebie. Wszyscy ludzie są stworzeniem Bożym, ale nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi.

Słowo Boże przyjmowane z wiarą czyni nas dzieckiem Bożym.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj