Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym. 4:3-6

Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia, zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków:

 

Pytanie: Czy Pan Bóg jest dłużny ludziom zasłużonym?

 

Aby to lepiej zilustrować skorzystajmy z sytuacji, która zdarza się w życiu:

 

Przychodzisz do pracy i oferują ci pięć dolarów więcej niż w ostatniej pracy. Nie oczekiwałeś tego, ale dostałeś. Dostałeś pięć dolarów na godzinę więcej niż

w ostatniej pracy. Co powiesz? To niespodzianka! To łaska! Dziękuję, dziękuję, jestem wdzięczny! Za dwa miesiące rozmawiasz z kolegą, który wykonuje taką samą pracę jak ty i on mówi ci, że zarabia trzy dolary więcej niż ty. Co dzieje się teraz? Twoje myślenie natychmiast się zmienia.

Uświadamiasz sobie, że właściciel firmy, w której pracujesz jest ci dłużny trzy dolary. Twój kolega zarabia trzy dolary więcej dlatego tobie też się to należy.

Naraz w jednym momencie twoja wdzięczność zamieniła się w rozczarowanie. Twój pracodawca, który był taki łaskawy i dobry, że dał ci pięć dolarów więcej, teraz nagle jest ci coś dłużny.

Czy rozumiesz teraz dlaczego zbawienie człowieka jest z łaski i tylko z łaski, jest darmo, sto procent z łaski, sto procent darmo?

Gdybyś ty mógł zasłużyć sobie na cokolwiek przed Bogiem, Pan Bóg byłby ci wcześniej lub później dłużny.

 

Na przykład, tak bardzo usilnie i dużo pracowałbyś dla Boga, że później powiedziałbyś: Ja sobie zasłużyłem na dwa nieba, a ty stworzyłeś jedno niebo…

jesteś mi dłużny, Boże… Musisz stworzyć jeszcze jedno niebo dla mnie.

Gdyby każdy człowiek przychodził tak do Boga ze swoimi dobrymi uczynkami, ze swoimi zasługami i upominał się, Pan Bóg przez całą wieczność musiałby spłacać ludziom długi.

 

Czy widzisz wyraźnie, czy widzisz jeszcze jeden powód dlaczego Pan Bóg w swoim planie oferuje człowiekowi życie wieczne z nim tylko z łaski,

w stu procentach z łaski? Pan Bóg nigdy nie był, nie jest i nie będzie człowiekowi dłużny.

 

Czy rozumiesz teraz słowa zapisane Efez. 2:8-9

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

 

Tak, aby się nikt nie chlubił. Aby się nikt nie chwalił przed Bogiem ani przed ludźmi swoimi dobrymi uczynkami. Aby się nie chwalił swoimi zasługami.

 

Jeśli jednak bardzo chcesz chwalić się zasługami, to możesz. Chwal się zasługami Chrystusa. Takie chwalenie się i takie chlubienie się jest bardzo miłe Bogu, jest bardzo bliskie sercu Bożemu. Zbawienie z łaski, w stu procentach z łaski możesz otrzymać tylko dlatego, że Chrystus za to zapłacił. Nie ma nic za darmo,

jak mówią czasem ludzie.

Jeśli usprawiedliwienie twoje z twoich win, jeśli zbawienie twoje jest oferowane całkowicie darmo to tylko dlatego, że Chrystus za to zapłacił i zapłacił On wysoką cenę. Jeśli tylko przyjmiesz to jako prawdę Bożą, jeśli tylko w to uwierzysz, jesteś zbawiony. Czy rozumiesz teraz słowa, które czytaliśmy wcześniej?

 

L. do Rzym. 4:3-6

Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia, zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków:

 

W L. do Galacjan 2:16 czytamy:

A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj