Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

List do Rzymian 7:7-8 + 11-12

Cóż więc powiemy? Czy Prawo [Boże] jest grzechem? żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo [Boże] zdobyłem znajomość grzechu [poznałem grzech]. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo [Boże] nie mówiło: Nie pożądaj. Z przykazania tego [Bożego zakazu] czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci [grzech wtedy nie ma zabójczej mocy]...Albowiem grzech, czerpiąc podnietę z przykazania [Bożego zakazu], uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Prawo [Boże] samo [w sobie] jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie [Boże].

 

Pytanie: Dlaczego wiara i zaufanie Bogu, zaufanie Jezusowi jest znacznie bardziej ważne niż wypełnianie Dziesięciu Przykazań?

 

List do Rzymian 7:4-6,

Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa [Bożego], by złączyć się z innym - z Tym, który powstał z martwych [z Jezusem], byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne [wg pożądań zmysłów ciała], grzeszne namiętności [pobudzane] przez Prawo [Boże] działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci [prowadząc do śmierci]. Teraz zaś Prawo [Bożego potępienia] straciło moc nad nami, gdy umarliśmy temu [dla Prawa przykazań potępienia], co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery [Bożego Prawa potępienia].

 

Bardzo pomocnym dla naszego zrozumienia tego faktu i tego pytania będzie, gdy zobaczymy to co stało się tam, na początku, w Raju.

W Raju ludzie doświadczali miłości od Boga i miłości między sobą, żyli wiarą i zaufaniem i mieli podane też przykazanie. Przykazanie to mówiło: … Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. (Ks. Rodzaju 2:16-17)

 

Pan Bóg powiedział do ludzi ważne słowa, które miały im zapewnić szczęście, nieprzerwaną miłość, bezpieczeństwo i wszystko to, co jest dla nich dobre

i zdrowe. Gdyby Adam i Ewa wierzyli Bogu, gdyby ufali oni Bogu i ufali Jego słowom, czy musieli oni martwić się o wypełnianie przykazania? Adam i Ewa mieli do wyboru, wybrać wiarę albo przykazanie Boże. Tak długo jak wierzyli słowom Bożym, nie musieli martwić się wypełnianiem przykazania.

 

W 1 List Piotra 2:6-8, czytamy:

Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu [Bożemu], potykają się o Niego, na co zresztą są przeznaczeni.

 

Adam i Ewa, gdyby wierzyli Słowu Bożemu, nie potknęliby się. Nie musieliby się martwić o wypełnianie przykazania. Gdy jednak Adam i Ewa przestali ufać

i wierzyć Słowu Bożemu, zaraz potknęli się o przykazanie Boże. I to przykazanie posłało ich na zniszczenie.

 

Dokładnie tak samo jest i obecnie na ziemi, tak samo jest i dzisiaj z każdym człowiekiem, według tego jak napisane,

np. w 1 Liście ap. Piotra,

Dla was, którzy wierzycie, jest on [kamień czyli Jezus] rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu [Bożemu], potykają się o Niego, na co zresztą są przeznaczeni.

 

Pan Bóg dał światu Jezusa Chrystusa, który jest zbawieniem, wybawieniem, życiem, wiecznością i wszystkim tym, co jest potrzebne człowiekowi do życia

i szczęścia. Czytamy o tym dużo w Piśmie Świętym. Dla tych, którzy uwierzą i wierzą w to co jest napisane, dla tych co uwierzą w Słowo Boże, ten kamień węgielny, ten Jezus jest – stanie się kimś cennym, zbawiennym. Dla tych, którzy nie wierzą w to co jest napisane, ten sam Jezus stanie się kamieniem,

o który się potkną. Zatem, gdy uwierzysz i gdy wierzysz w to co jest napisane, gdy ufasz Jezusowi, nie potkniesz się o Przykazanie Boże. Jeżeli nie uwierzysz i nie wierzysz, wcześniej, lub później potkniesz się o Przykazanie Boże, które to przykazanie zawsze potępiało, potępia i potępi cię również na sądzie ostatecznym.

Możemy więc powiedzieć, że Prawo Boże, że Dziesięć Przykazań Bożych są dane dla ludzi niewierzących.

 

Dlatego naszą uwagą i naszą troską nie powinno być wypełnianie Dziesięciu Przykazań Bożych, ale wiara i zaufanie Jezusowi, bo prawidłowa wiara prowadzi

do prawidłowego życia. Do życia według upodobania Bożego. Ponieważ według tego, co czytamy, wypełnianie Dziesięciu Przykazań jest niemożliwe i oprócz Jezusa nikt na ziemi nie potrafił dotąd wypełnić Dziesięciu Przykazań, dlatego właściwa i prawidłowa wiara, oparta na tym co jest napisane prowadzi do prawidłowego życia, tak jak czytamy: „sprawiedliwy (człowiek) z wiary żyć będzie.”

 

W Liście do Rzymian 8:1-3, czytamy:

Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Albowiem czego prawo Boże nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu [grzesznego] ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w [tym] ciele,

 

Czy widzimy wyraźnie, że naszą uwagą i naszą troską nie powinno być wypełnianie Dziesięciu Przykazań Bożych, ale wiara i zaufanie Jezusowi, bo prawidłowa wiara prowadzi do prawidłowego życia?

 

W podsumowaniu, możemy powiedzieć, że Prawo Boże, że Dziesięć Przykazań Bożych są dane dla ludzi niewierzących.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj