Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Pytanie: Co znaczą słowa zapisane w Liście do Rzymian 10:3-4?

 

Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. A przecież kresem Prawa (Bożego) jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.

 

Aby naprawdę poznać jak rozumieją to ludzie, najlepiej wyjść na ulicę i zapytać ludzi. Ja to zrobiłem kiedyś. Poszedłem z mikrofonem na ulicę i pytałem rodaków co znaczą takie lub podobne słowa.

Jedna osoba powie: "dobre życie, dobre życie to jest droga do nieba". Oczywiście to nie oznacza, że dobre życie jest przeszkodą. Ale co czytaliśmy? Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.

 

Inna osoba mówi: "ja staram się zasłużyć sobie, trzeba sobie zasłużyć, aby być usprawiedliwionym przed Bogiem".

A co czytaliśmy? Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.

 

Ktoś inny powiedział: "tak, Kościół naucza, że liczy się dekalog i przestrzeganie dekalogu".

A co czytamy w Piśmie Świętym? Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.

Jeszcze inny powiedział: "staram się żyć według dziesięciu przykazań". A co czytaliśmy?

Bo[ ignorując] nie uznając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a czyniąc własne [sposoby na usprawiedliwienie i zbawienie], nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu [z łaski].

 

Na końcu ktoś mówi: "Ja nie przyjmę tego co jest napisane. To nie wygląda logicznie w moich oczach". Co takie myślenie, mówienie oznacza?

Że chcesz pokazać, czy udowodnić własną sprawiedliwość. Chcesz pokazać ludziom i Bogu, że nie potrzebujesz usprawiedliwienia Bożego w Jezusie, bo masz własne, lepsze. Masz własną sprawiedliwość i przez swoją postawę i zasady moralne, czy religijne dostaniesz się do Boga, czy do nieba. Jest to pycha, jest to duma religijna.

 

Bo gdy czytamy inne miejsca, takie jak List do Rzymian 3:20

...jako że z uczynków (Przykazań) Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo (Boże) bowiem jest tylko większa znajomość grzechu.

Rozwijając te słowa: Bo żaden człowiek nie będzie usprawiedliwiony [uczyniony sprawiedliwym, uniewinnionym, zaakceptowanym] w Jego [Bożych] oczach przez wykonywanie dobrych uczynków określonych w Prawie Bożym.

 

Bo prawdziwym celem Dziesięciu Przykazań jest, aby ludzie rozpoznali i byli świadomi swojej grzeszności a nie tylko zwykłego postrzegania, że w świecie istnieje grzech, ale byli świadomi mocy ich grzechu, co doprowadza człowieka do nawrócenia, nowego narodzenia i nowego życia.

 

Po co ludzie otrzymali Dziesięć Przykazań prawa Bożego? Wielokrotnie było to mówione, ale jeszcze raz:

z [dobrych] uczynków [Przykazań] Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu.

Przykazania zostały dane człowiekowi po to, aby człowiek mógł wiedzieć, aby człowiek mógł zrozumieć co to jest grzech. Skąd wiedzielibyśmy, że nie pożądaj to grzech, gdyby nie było napisane - nie pożądaj!

 

Co jeszcze czytaliśmy? A przecież końcem Prawa [Bożego] jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.

 

Tak, Chrystus jest końcem prawa Bożego i Chrystus jest początkiem łaski Bożej dla każdego kto uwierzy. Dla każdego kto Jemu i tylko Jemu zaufa swoje życie teraz i na wieczność, Chrystus jest końcem prawa Bożego i Chrystus jest początkiem łaski Bożej.

Chrystus jest końcem Prawa (Dziesięciu Przykazań, które kończą swoją osądzającą, potępiającą moc w Nim, gdy doprowadzają człowieka do Jezusa, tak jak zostało zapisane. W ten sposób Przykazania stają się wypełnieniem ich celu i zadania, w Jezusie) dla każdego kto wierzy, (ufa i opiera się na Nim).

Jezus nie zasługiwał na to, aby wziąć na siebie twoje i moje grzechy. W ten sposób ty nie zasługujesz na to, aby być nazwanym sprawiedliwym przed Bogiem. Na krzyżu nastąpiła zamiana. Jezus wziął na siebie to na co nie zasługiwał, (niesprawiedliwość twoją i moją) potępienie grzesznika. A teraz ja, dzięki Jezusowi mogę otrzymać Jego sprawiedliwość i mogę być nazwanym człowiekiem sprawiedliwym przed Bogiem. Sprawiedliwym, bo usprawiedliwionym.

Bo na krzyżu nastąpiła zamiana.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj